• EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda
 • EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda

EKO PARK PROZOR-RAMA: U tijeku izgradnja bioaeracijskog pročistača otpadnih voda

Radovi na ekološkom postrojenju Eko parka su u punom jeku. Osim sortirnice otpada koja je završena i u funkciji u tijeku su radovi na betoniranju temeljne ploče bioaeracijskog spremnika i naknadnog taložnika.

Dio je ovo projekta postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim spremnika i taložnika, sadržavat će još i objekte Upravne zgrade i mehaničkog predtretmana, kompresorsku stanicu, grubu automatsku rešetku, gravitacijski ugušnjivač mulja, zatim objekte za mjerenje protoka i pumpne stanice.

“Trenutno su u izgradnji spremnik i taložnik, kao i objekti Upravne zgrade i ulazne grube rešetke. Radimo donju ploču spremnika, zatim u sljedećoj fazi radimo zidove i nasipanje okolnog terena kako bismo postigli kotu za izgradnju zgrade, kompresorske stanice, ugušnjivač mulja. Sve instalacije su provedene, odvodnja, površinska odvodnja i kanalizacija, stoga ćemo uskoro krenuti i u završnu fazu uređenja platoa Eko parka”, kazao je inženjer na projektu Tomislav Grubeša.

Osim spomenutih radova, u tijeku su i radovi na pripremi i ispitivanju podloge za grubu automatsku rešetku i Upravnu zgradu, kao i priprema oplate i armature za temelje hale postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje, što je treći dio ovog impresivnog eko postrojenja.

“Kompostana bi trebala biti završena 150 dana od dana ulaska u projekt. Kapaciteta je dvije tisuće tona na godinu. Radit će se kompost od zelenog i organskog otpada, kao i reciklaža namještaja i guma. Ovo je jedna nova tehnologija bioreaktorskog kompostiranja koja je razvijena uz pomoć Akademije tehničkih znanosti u Hrvatskoj i stručnjaka tehničkih, agronomskih i biotehničkih fakulteta. Kompletnu tehnologiju i strojeve je razvila tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca, s kojom se postiže kvalitetan kompost u roku od osam tjedana, što je gotovo duplo brže od dosadašnjih rješenja”, kazao je Branko Burić ispred poduzeća “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama.

U sklopu postrojenja kompostane svakako je novina na ovim prostorima uređaj za mljevenje guma, točnije reciklažu. “Kompostana će dobiti Shredder uređaj za mljevenje guma. Vjerujem da će na prerađivanju guma sudjelovati osim općine Prozor-Rama i susjedne općine, od kuda će dovoziti gume na mljevenje i prerađivanje. Mislim da će i to će biti jedna dobra stvar u ovoj priči očuvanja okoliša”, dodao je načelnik općine dr. Jozo Ivančević.

Iako u okruženju postoji sličan sadržaj, ovakav jedan kompletan Eko park je jedinstven u Bosni i Hercegovini 

Kako je projektom predviđena i regulacija potoka Prozorčica, radovi su u završnoj fazi, a na radilištu je u tijeku priprema oplate i armature za gornju ploču sandučastog profila kanala za regulaciju potoka Prozorčica.

Eko park će nakon izgradnje objekata također imati uređen plato parka površine cca. 10 000 m2, a uređenje istog uključuje iskope, nasipe, instalacije, odvodnju, zatravnjivanje i ozelenjivanje površina i gornji ustroj – asfalt. Eko Park će dobiti i svoj pristupni put sa svom pripadajućom infrastrukturom, vodovodom, površinskom odvodnjom, kanalizacijom, telekomunikacijskom i eletktričnom mrežom, što je u završnoj fazi izgradnje.

“Prvu fazu reciklažnog dvorišta smo završili, a upravo sam obišao gradilište i radnike, vidim da sve to funkcionira i drago mi je da ide naprijed. Nastavljamo s izgradnjom kompostane i pročistač. Rekao bih da je ovo zaista jedno veliko gradilište ovdje u našoj općini, vidimo da ima već desetak zaposlenih, a vjerujem da će na kraju u kompleksu Eko parka biti uposleno barem 20 ljudi. Korisno je za stanovnike općine, ali za radnike koji će ostati raditi ovdje. Uskoro ćemo nastaviti i s drugim projektima. Ove radove financira uglavnom Općina Prozor-Rama iz Proračuna. Jedan dio sredstava za pročistač smo povukli iz Europske investicijske banke. U ovoj i sljedećoj godini namjeravamo sve dovršiti i pustiti u pogon Eko park”, kazao je načelnik općine dr. Jozo Ivančević.

Izvođači radova su UNIONINVEST d.d., Sarajevo, Komgrad d.o.o. Prozor-Rama, Javno komunalno poduzeće Vodograd d.o.o. Prozor-Rama i TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec, Hrvatska.

Postrojenje Eko Parka

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mjesta Prozor-Rama

-kapacitet 3000 ES (ekvivalent stanovnika) s mogućnošću proširenja na 6000 ES,
-Ugovor potpisan dana 16.07.2019. godine
-Izvođač: konzorcij (JV) UNIONINVEST d.d. Sarajevo i PROTON d.o.o. Hrvatska,
-kooperant za građevinske radove: KOMGRAD d.o.o.
-Ugovorena vrijednost radova 1.550.361,97 Eura (bez PDV-a), od toga EIB 394.403,58 Eura, ostalo općina/IPA
-rok završetka 10/2022 godine, zbog situacije na tržištu i nabave opreme biti će potrebno produženje ugovora
-u fazi izrade je betoniranje donje ploče bazena i regulacija potoka Prozorčica, u pripremi asfaltiranje prilazne ceste i platoa oko objekata

Postrojenje za bioreaktorsko kompostiranje – kompostana

-kapacitet 2000 t/god,
-ugovor potpisan 28.09/2021
-završetak radova 7/2022
-vrijednost radova: 1.005.000,00 Eura (bez PDV-a)
-Izvođač radova: Tehnix d.o.o.
-trenutno se izvode radovi na betoniranju temelja

Postrojenje za industrijsku reciklažu miješanog komunalnog otpada 

-kapacitet 3 t/h
-vrijednost radova: 1.141.000,00 Eura (bez PDV-a)
-Radovi su završeni, puštena u probni rad..
-Izvođač je Tehnix d.o.o.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar