Ekskluzivno donosimo dokumentirana svjedočanstva o župi Rama iz 1742., 1768. i 1813. godine sa popisom krizmanika i obitelji (I. dio)

Ekskluzivno donosimo dokumentirana svjedočanstva o župi Rama iz 1742., 1768. i 1813. godine sa popisom krizmanika i obitelji (I. dio)

Prva dokumentirana svjedočanstva o selima župe Rama i njihovim stanovnicima daju izvješća bosanskih biskupa – apostolskih vikara – koji su sastavljani nakon kanonskih pohoda pojedinih biskupa radi dijeljenja sakramenata krizme. Bila su to mukotrpna i opasna putovanja u teškim uvjetima nedostatka pune slobode, kako za biskupe tako i za vjernike.

Apostolski vikar u Bosni fra Pavao Dragićević, revan upravitelj i poglavar zajednice katoličkih kršćana u „Otomanskoj Bosni“ svećenicima je naložio da brižno i uredno vode crkvene knjige i na taj način pomogao da se obogati kulturna baština. U njegov izvještaj, koji je poslan u Rim 1743. godine, nakon kanonskog pohoda 1741. i 1742. godine uneseni su podaci o katolicima u Bosni i Hercegovini.

Dragićević je u studenom 1741. godine pohodio ramsku župu i zabilježio dragocjene podatke o obiteljima iz Podbora, Ploče (Ploça), Kovačeva Polja (Covacevopoglie), Orašca (Orasaz), Proslapa, Ripaca i Rumboka (Ripzi-Rumbozi), Jaklića i Šlimca (Jachlich-Glimaz), Gmića (Nagmichi), Trišćana, Doljana, Sovića, Ravnog i Uzdola (Ravno-Uzdo). Župa Rama sastojala se od 12 sela. U 83 obitelji živjelo je 857 vjernika, odnosno 529 odraslih i 328 nepričešćene djece. Pod odraslim podrazumijevaju se osobe koje su primile sakrament pričesti i potvrde, a pod djecom podrazumijevaju se osobe koje nisu primile navedene sakramente.

Donosimo podatke iz 1741. godine o ramskim obiteljima, krizmanicima i njihovim kumovima.

 

Podbor (Podbor)                              odraslih           djece

Filip Filipović (Philippovich)                  13                    8

Petar Grubissich                                   12                    11

Jozip Bošnjak (Bosgnack)                      4                      –

Matija Pavić (Pavich)                             6                      –

Luka Kuraić (Curaich)                            7                      4

Marko Kuraić (Curaich)                         3                      4

Ivan Prisičaja (Prisiçaia)                         6                      7

Ukupno:                                                51                    34

Ploča (Ploça)                              odraslih             djece

Gabrijel Gabrićević (Gabrichievich)    4                      1

Petar Pranković (Pranchovich)           5                      1

Brno Vlažnić (Vlaxnich)                      2                      1

Marija Darženička (Darxeniçca)         3                      –

Jakov Vlažnić (Vlaxnich)                    4                      4

Ivana Ivanović (Ivanovich)                 2                      –

Matija Ivanović (Ivanovich)               3                      5

Petar Ivanović (Ivanovich)                 10                    8

Nikola Ivanović (Ivanovich)               2                      1

Petar Gabrićević (Gabrichievich)        4                      3

Ukupno:                                            44                    27

 

Kovačevo Polje (Covacevopoglie)        odraslih   djece

Ilija Pranković (Pranchovich)                         5          3

Mijo Pranković (Pranchovich)                       5          2

Frano Zekanović (Zechanovich)                    5          2

Ukupno:                                                         15        7

Orašac (Orasaz)                                     odraslih    djece

Stipan Malekin (Malechin)                           14        8

Ivan Filipović (Philippovich)                         4          3

Ivan Bulaja (Bulaia)                                       6          –

Ivan Ivanović (Ivanovich)                              5          2

Stipan Bulaja (Bulaia)                                    6          1

Matija Bulaja (Bulaia)                                    8          3

Andrija Ivanović (Ivanovich)                         15        9

Ivan Ivanović (Ivanovich)                             4          –

Ukupno:                                                      62        26(1)

Proslap (Proslap)                                  odraslih   djece

Jura Bulaić (Bulaich)                                     5          3

Luka Filipović (Philippovich)                        3          3

Bartol Filipović (Philippovich)                      4          1

Mijo Mrižić (Mrixich)                                    2          1

Jure Nikolić (Nikolich)                                  12        8

Petar Milisović (Millisovich)                         9          5

Ukupno:                                                    35        21(3)

Ripci-Rumboci (Ripzi-Rumbozi)          odraslih djece

Jozip Bikić (Bichich)                                     4          4

Stipan Bikić (Bichich)                                    6          3

Grga Milišić (Millisich)                                 18        12

Vid Milišić (Millisich)                                    2          3

Petar Milišić (Millisich)                                 4          3

Grga Milišić (Millisich)                                 7          3

Petar Marušić (Marussich)                           3          3

Stipan Novak (Novach)                               2          3

Luka Kuraić (Curaich)                                  2          2

Ukupno:                                                     49        36

Jaklić-Šlimac (Jachlich-Glimaz)        odraslih djece

Ilija Miač (Miaç)                                            13        8

Matija Miač (Miaç)                                        10        9

Petar Tučić (Tuççich)                                     5          9

Ilija Tučić (Tuççich)                                       4          5

Luka Raičević (Raicevich)                              12        6

Mijo Kuraić (Curaich)                                    30        5

Toma N.                                                         4          –

Frano Udovičić (Udoviçich)                           4          2

Grga Žuljević (Xuglevich)                              5          3

Petar Žuljević (Xuglevich)                             6          1

Tadija Raičević (Raicevich)                            6          –

Ukupno:                                                        99        48

Nagmići (Nagmichi)                              odraslih    djece

Toma Vrebac (Vrebaz)                                   3          5

Stipan Stipanović (Stipanovich)                     4          3

Mijo Stipanović (Stipanovich)                       13        6

Jure Stipanović (Stipanovich)                        14        7

Matija Kopača (Copaça)                                12        7

Matija Vučić (Vuçich)                                     4          4

Ukupno:                                                         50        32

Trišćani (Trischiani)                             odraslih   djece

Stipan Martinović (Martinovich)                   11        8

Jure Gašparović (Gasparovich)                      6          5

Jure Martinović (Martinovich)                       2          5

Petar Martinović (Martinovich)                     4          1

Ukupno:                                                       23        19

 

Doljani (Dogliani)                                    odraslih   djece

Ivan Ćaćić (Chiachich)                                    3          1

Jozip N.                                                          5          4

Toma Tomić (Thomich)                                  5          2

Anton Stupar  (Stupar)                                   7          16

Petar Stupar (Stupar)                                     3          2

Anton Stupar (Stupar)                                   6          4

Ukupno:          29        29

Sovići (Sovichi                                      odraslih djece

Anton Ćurčić (Chiurchich)                            4          3

Petar Ročić (Rochich)                                    6          6

Katarina Vid (Vidua)                                      3          –

Abraham Raičević (Raicevich)                        8          4

Jure Raičević (Raicevich)                               10        12

Ilija Kolaković (Colachovich)                           3          3

Petar Ripić (Ripich)                                          7          5

Ukupno:                                                         41        33

 

Ravno-Uzdol (Ravno-Uzdo)                 odraslih  djece

Matija Čantinović (Chiantinovich)                 16        4

Toma Keškić (Cheschich)                               4          4

Šimun N.                                                        3          1

Petar Raičević (Raichievich)                            4          –

Križan Raičević (Raicevich)                              5          2

Ukupno:                                                         32        11

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar