Federacija BiH se nastavlja zaduživati

Federacija BiH se nastavlja zaduživati

Proračunom Federacije BiH za 2021. godinu planirano je zaduženje u iznosu od 410 milijuna KM, čija je realizacija planirana putem emisije trezorskih zapisa.

Naime, Vlada Federacije BiH je na 63. sjednici, održanoj 9.10.2012. godine, donijela Odluku o uvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa FBiH. Točkom III stav 1. navedene odluke propisano je da se emisija obveznica FBiH vrši prema dinamici, obimu, uvjetima i na način utvrđen odlukom o emisiji iz točke II stav 1. iste odluke koju donosi Vlada FBiH. – piše Klix.ba

U vezi sa navedenim, Vlada FBiH je na 257. sjednici održanoj 25.2.2021. godine donijela Odluku o zaduženju Federacije BiH kojom se odobrava zaduženje FBiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih proračunom FBiH za 2021. godinu u nominalnom iznosu od 50 miliona KM, sa rokom dospijeća od 12 mjeseci.

Javni poziv za sudjelovanju emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na Sarajevskoj burzi-burzi vrijednosnih papira, kojim su pozvana sva zainteresovana fizička i pravne osobe da sudjeluju na aukciji trezorskih zapisa FBiH, objavljen je 9. lipnja 2021. godine.

Aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH održana je 22.6.2021. godine, čime je Federacija BiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po trezorskom zapisu (što ukupno iznosi 50 milijuna KM) sa rokom dospijeća od 12 mjeseci, putem metode aukcije sa formatom višestruke cijene.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 25 ponuda za kupovinu 16.501 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 165.010.000 KM.

Prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50 milijuna KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

/Izvor: Klix.ba/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar