Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisalo Javni poziv za financiranje projekata i programa iz prihoda igara na sreću

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisalo Javni poziv za financiranje projekata i programa iz prihoda igara na sreću

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti uputilo Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

  1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Javni poziv

Aplikacijski obrazac

Primjerak ugovora

Obrazac izvještaja

Primjerak obrasca Komisije

EVIDENCIJA KORISNIKA KOJI NEĆE MOĆI OSTVARITI PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar