• Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku
  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku
  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku
  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku
  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo okolišnu dozvolu za gradnju mini hidroelektranu na Volujaku

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je Rješenje o okolišnoj dozvoli „MM Energi“ d.o.o. Prozor-Rama za izgradnju mini hidroelektrane „Volujak“

Federalno  Ministarstvo okoliša i turizma donijelo je Rješenje kojim se daje okolinsko dopuštenje   firmi MM Energi d.o.o. Prozor – Rama kao investitoru za izgradnju mini hidroelektrane „Volujak“ instalirane snage 4,5 MW i planirane godišnje proizvodnje 20,2 GWh, na lokalitetu Gračanica – Donja Vast, mikrolokacija Volujak..

Iz okolišne dozvole vidljivo je da se investitoru omogućavaju  daljne aktivnosti po ovom projektu uz provođenje određenih mjera zaštite okoliša. „Najveći i najznačajniji utjecaj MHE Volujak jeste izmjena prirodnog režima tečenja u koritu, te objekti koji predstavljaju barijere za neometan prolaz flore i faune rijeka, naročito ribljih vrsta. Izgradnjom riblje staze, te poštivanjem odredbi važećih  Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku, očekuje se da će se navedeni prepoznati utjecaji svesti na minimum“, stoji, između ostalog, u tekstu Okolišnog dopuštenja.

Također je u obrazloženju Okolišne dozvole  rečeno da su u postupcima javne rasprave koja je od strane Ministarstva organizirana prije davanja ovog dokumenta sudjelovali predstavnici MZ Gračanica i Donja Vast, udruga Ramske vode, Agencija za lokalni razvoj i općine Prozor – Rama. Primjedbe na izloženu Studiju utjecaja na okoliš imali su udruga Ramske vode i općina Prozor – Rama, dok drugi sudionici nisu imali primjedbi.

Primjedbe koje je uputila općina Prozor-Rama

Rješenje o okolinskoj dozvoli ovim je konačno, te protiv njega nije dopuštena žalba, već je moguće pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe.

Unatoč iznošenju argumenata kako ne bi trebalo dati dozvolu za gradnju mini hidroelektrane na Volujaka koje je uputila općina Prozor-Rama, protivljenju mještana i ekoloških udruga Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je  09.09.2019. godine Rješenje o okolišnoj dozvoli za gradnju elektrane.

Rješenje ministarstva okoliša

Ministrica Edita Đapo je upravo u vrijeme potpisivanja Reješenja u  pratnji Josipa Grubeše, ministra pravde BiH boravila na području općine Prozor-Rama, odnosno, u njezinom istočnom dijelu u neposrednoj blizini rijeke i kanjona Volujak. Zasigurno je obilazila teren da vidi za što je potpisala Rješenje?

Ma koliko se vodilo računa o okolišu tijekom izgradnje mini hidroelektrane, rijeka i kanjon Volujak su zauvijek izgubljeni. Netaknuti dio ramske prirode, osobit ekološki i geološki biser izgubit će svoju ljepotu i početi propadati taj ekosustav.

Hoće li biti reakcije mještana, ekoloških udruga i lokalnih vlasti ostaje vidjeti.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing