Federalno ministarstvo okoliša podijelilo stotine tisuća maraka poduzećima koja su otpuštala radnike ili onima samo s jednim zaposlenim – hoće li itko odgovarati? Izgleda da neće

Federalno ministarstvo okoliša podijelilo stotine tisuća maraka poduzećima koja su otpuštala radnike ili onima samo s jednim zaposlenim – hoće li itko odgovarati? Izgleda da neće

Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine je objavio izvješća o financijama javnih institucija, a utvrđeno je da ministarstva koja vode Edita Đapo, Šemsudin Dedić i Nermin Džindić nisu ispoštovala kriterije o dodjeli novca za saniranje posljedica pandemije.

Ured za reviziju FBiH objavio je izvješća o poslovanju institucija tijekom prošle godine. Utvrđeno je da Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije u potpunosti ispoštovalo Uredbe i propise za dodjelu 30 milijuna KM pomoći poduzećima čije poslovanje je bilo ugroženo zbog Covida-19. Novac su primila poduzeća koja su otpuštala radnike, nisu imale radnike ili uopće nisu u sudskom registru, piše N1 BiH .

Revizori su istakli kako nisu u potpunosti ispoštovani kriteriji. Na internet stranici Ministarstva nije objavljena ni odluka o dodjeli sredstava za korisnike financijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava kako je propisano zakonom. Konstatovano je da uvidom u kriterije Uredbe nije uzeto u razmatranje stanje zaposlenih i smanjenje radnih mjesta u finansiranim djelatnostima u odnosu na prethodnu godinu.

Novac dobila poduzeća koje su otpuštala radnike

“Prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, koji je bio jedan od kriterija za dodjelu financijske pomoći, u odnosu na isti period prethodne godine kod većeg broja korisnika značajno je smanjen. Manji broj korisnika je u posmatranom periodu zadržao isti broj zaposlenih ili je ostvario povećanje. Konstatovali smo i da iznos odobrenih sredstava nije bio ograničen u odnosu na broj zaposlenih, zbog čega su pojedini korisnici sa samo jednim ili dva zaposlena dobili značajna sredstva pomoći (251.149 KM i 450.483 KM), što se posebno odnosi na djelatnost putničkih agencija”, navodi se u izvještaju.

Ističe se kako su „Europa“Hotel Holiday, Sarajevo i „Termalna rivijera Ilidža smanjili broj zaposlenih za 90, „Europa“ Hotel Europe i Grand Hotel Bristol Sarajevo smanjili su broj zaposlenih za 68, „AVAZ“ d.o.o. za 65, Lječilište „Reumal“ Fojnica za 63.

Ipak, Hotel Holiday Sarajevo od Federalnog ministarstva okoliša i turizma dobiva 569.209 KM, a Termalna rivijera Ilidža 700.000 KM. Europa d.o.o. Hotel Europe Sarajevo ali su dobili 643.852 KM pomoći. Avaz d.o.o je dobio 429.273 KM.

“Iznos odobrenih sredstava nije bio ograničen u odnosu na broj zaposlenih, zbog čega su pojedini korisnici sa samo jednim ili dva zaposlena dobili značajna sredstva pomoći (251.149 KM i 450.483 KM), što se posebno odnosi na djelatnost putničkih agencija”, navedeno je u izvješću.

Nisu upisani u sudski registar, a dobili sredstva

Konstatovano je da je Ministarstvo pravnom licu „Fortuna trade tours“ d.o.o. Mostar odobrilo sredstva za 14 zaposlenih, iako je sredstva tražilo samo za osnovnu organizacijsku jedincu sa tri zaposlena radnika, te mu je odobren veći iznos sredstava od utvrđenog u članu 14. Uredbe. Pojedinim korisnicima dodijeljena su sredstva za poslovne jedinice koje prema „Aktuelnom izvodu iz sudskog registra“ nisu upisane u sudski registar, što nije u skladu s članom 13. Uredbe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2020. godinu, a odnosi se na sljedeće poslovne jedinice: AE sigurnost PJ Hotel „Carpe diem“, Zenica; „Mrkulić company“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža P.J. Hotel „Hollywood“ Ilidža i „UNION FOODS“ d.o.o. ČITLUK, Turističko naselje „HERCEG ETNO SELO MEĐUGORJE“.

“Odobrena su sredstva pravnom licu osnovanom nakon 30. 6. 2019. godine, iako je to pravno lice („ALM Turist” d.o.o. Hotel Plivsko jezero, Jajce) u 2019. godini izvršilo izmjene upisa u sudski registar, a osnovano je 2016. godine, što nije u skladu s članom 15. Uredbe”, navode revizori.

Hotelu MARCONI iz Međugorja, koji je također otpustio sve svoje radnike za vrijeme pandemije, Ministarstvo je dodijelilo 23.522 KM. Agencija Green Travel d.o.o. Sarajevo, bez ijednog zaposlenog, dobila je 22.810 KM, a agencija za turizam, promet i usluge “PASTIME Tuzla “47.264 KM. Bez zaposlenog je i “SH GROUP , P.J. PA AKDENIZ TRAVEL” iz Sarajeva koja je dobila 23.234 KM.

Značajna sredstva poduzećima s jednim zaposlenim

“Slijedom navedenog, ne možemo potvrditi da su raspodjelom sredstava u skladu s kriterijima utvrđenim Uredbom postignuti opći i posebni ciljevi dodjele finansijske pomoći, utvrđeni u članu 3. Uredbe, a koji se prvenstveno odnose na očuvanje radnih mjesta. Konstatovali smo da se nije vodilo računa o smanjenju broja zaposlenih, jer je od početka proglašenja stanja nesreće do 30. 9. 2020. godine već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih u pravnim licima kojima su dodijeljena sredstva, a da to nije obuhvaćeno Uredbom. Utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava data je prednost oporezivom prometu u odnosu na broj zaposlenih, čime je omogućeno da se značajna sredstava dodijele i korisnicima s jednim zaposlenim. Usvojenim mjerama nisu obuhvaćene djelatnosti, odnosno privredni subjekti kojima je Krizni stožer zabranio rad ili ograničio radno vrijeme”, zaključili su revizori.

Zbog svega navedenog, ali i drugih propusta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dobilo Mišljenje s rezervom, prenosi N1.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlade FBiH je ovom ministarstvu odobrila 10.000.000 KM u svrhu financijske pomoći ugroženim sektorima u poljoprivredi i prehrambenoj industriji u FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, a krajnjim korisnicima Odlukom Vlade FBiH dodijeljeno je 8.199.933 KM, piše i Klix.ba.

Uvidom u uspostavljene kriterije Uredbe o dodjeli pomoći, a zatim uvidom u realizaciju pomoći u ovom ministarstvu, Ured za reviziju FBiH konstatovao je da u obzir nije uzeto smanjenje broja radnih mjesta u pojedinim poduzećima, iako ostali kriteriji, poput potrebnog ostvarenog izvoza, jesu ispoštovani.

Broj zaposlenih na 30. 9. 2020. godine, koji je bio osnova za dodjelu sredstava, u odnosu na isti period prethodne godine, prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, kod pojedinih korisnika manji je za ukupno 42 zaposlena.

Riječ je o poduzeću Etqan d.o.o. Sanski Most sa devet zaposlenih manje, Heko d.o.o. Bugojno koja je otpustila osam radnika, Starnet d.o.o. Bugojno čiji broj zaposlenih je također smanjen i Šumski plod d.o.o. Prozor-Rama s pet zaspolenika manje.

Utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava korisnicima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru dana je prednost za izvoz u odnosu na broj zaposlenih, čime je omogućeno da se značajna sredstava dodijele i korisnicima s jednim zaposlenim.

Iznos odobrenih sredstava nije ograničen u odnosu na broj zaposlenih pa tako imamo četiri korisnika s po jednim zaposlenim, koji su dobili znatna sredstva (424.685 KM), jer je kriterijima za raspodjelu dana prednost ostvarenom izvozu (60 posto) u odnosu na broj zaposlenih (40 posto), piše Klix.ba.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Odlukom Vlade FBiH od 16. listopada 2020. godine ovom ministarstvu je odobreno 30.000.000 KM u cilju očuvanja radnih mjesta, očuvanja i poboljšanja likvidnosti u izvozno orijentiranim granama industrije za prevladavanje vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19. Prema podacima iz financijskih izvješća ministarstva za 2020. godinu, subvencije su iskazane u iznosu od 29.981.524 KM.

Članom 5. tačka 4. Uredbe Vlade FBiH o dodijeli financijskih sredstava u uvjetima pandemije regulirano je da korisnici financijske pomoći ne mogu smanjivati broj radnika u periodu do 31. 12. 2020. godine u odnosu na broj djelatnika na 30. 9. 2020. godine s ciljem očuvanja radnih mjesta.

Međutim, prema raspoloživim podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih u granama industrije koje su obuhvaćene uredbom smanjen je za ukupno 2.547 djelatnika u odnosu na 30. 9. 2019. godine.

Prema granama industrije, u proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće otpušteno je 1.386 djelatnika, a usprkos otpuštanju 240 radnika, financijsku pomoć je dobilo poduzeće Prevent d.o.o. Travnik, zatim Prevent Leather d.o.o. Visoko, koje su otpustile 160 radnika te Progetti Bosnia d.o.o. Tuzla koji su otpustili 141 radnika.

U metalnoj, elektro i automobilskoj industriji otpušteno je 617 djelatnika iz firmi koje su dobile pomoć i to su RM-LH d.o.o. Zenica, koja je otpustila 114 radnika, Bimie d.o.o. Tešanj, koja je otpustila 113 radnika, drvna, papirna i grafička industrija sa 376 otpuštenih radnika te Standard Furniture Company, koja je otpustila 156 radnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing