Gradit će se podhodnik na magistrali za naselje Podgrađe

Gradit će se podhodnik na magistrali za naselje Podgrađe

Na magistralnoj cesti M 16.2 gradit će se podhodnik za naselje Podgrađe.

Javno poduzeće  Ceste Federacije BiH gradit će podhodnik na magistralnoj cesti M 16.2 za naselje Podgrađe na dionici Prozor – Gornji Vakuf-Uskoplje. Nakon provedbe postupka javnih nabava i otvorenog postupka za izgradnju su stigle dvije ponude i to od poduzeća HP Investing d.o.o. Mostar i Hering d.d. Široko Brijeg.  Izabran je ponuđač sa najjeftinijom ponudom, a to je poduzeće Hering koje je za radove ponudilo s PDV-om 279.186.90 KM.

Nakon provedbe žalbenog postupka i potpunog završetka natječajne procedure pristupit će se potpisivanju ugovora te će se započeti  se sa izvođenjem radova.

Javne nabave za podhodnik za Podgrađe

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar