Grubeša: Nastojimo ojačati kapacitete Suda BiH

Grubeša: Nastojimo ojačati kapacitete Suda BiH

Kapacitet Suda BiH mora biti maksimalno ojačan kako bi se i na taj način doprinijelo većoj efikasnosti rada pravosuđa Bosne i Hercegovine – izjavio je za Fenu ministar pravde BiH Josip Grubeša.

Kaže da, uprkos činjenici da Ministarstvo pravde BiH nije nadležno za financiranje pravosuđa BiH, zbog čega nije ni u mogućnosti planirati sredstva za potrebe Suda BiH, Ministarstvo pravde BiH intezivno nastoji iznaći mehanizme za veću podršku funkcioniranju pravosuđa.

Po njegovim riječima, u razgovoru s predstavnicima pravosuđa usuglašena je potreba davanja većih ovlaštenja ministru pravde BiH u smislu da ministar, kao član Vijeća ministara BiH, može praktično svojim zalaganjem u Vijeću ministara BiH adekvatnije zastupati financijske interese pravosuđa.

Ministar Grubeša navodi da su koncem prošle godine nastojali realizirati osiguranje sredstava za jačanje kapaciteta pravosuđa, prebacivanjem sredstava s računa Ministarstva pravde BiH na račun Suda BiH.

– Radi se o sredstvima osiguranim u Proračunu Ministarstva pravde BiH za rad Državnog zatvora, koji je trebao početi s radom krajem godine, pa kako se taj rok iz objektivnih razloga produžio, tako su namjenska sredstva ostala neutrošena. Ideja je bila da se taj novac iskoristi sukladno potrebama Suda BiH, a u koju svrhu je potpisan i sporazum između ove dvije institucije. Kako se radi o sredstvima Ministarstva pravde BiH odobrenim u Proračunu za 2016. godinu, ona ne mogu biti predmet raspolaganja u 2017. godini – pojasnio je Grubeša.

Ipak, navodi on, s predsjednikom Suda BiH nastavljaju raditi na ovoj problematici i pronalaženju adekvatnih rješenja za osiguranje potrebnih sredstava.

– Moram istaći da postoji istinska volja da na partnerskoj osnovi istrajno radimo na iznalaženju sredstava za ovakve i slične namjene, a kojim se direktno doprinosi efkasnijem radu pravosuđa i ispunjavanju zacrtanih ciljeva – kazao je ministar Grubeša.

 DL

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar