HNŽ: Obitelji koje imaju auto, nemaju pravo na dječji doplatak

HNŽ: Obitelji koje imaju auto, nemaju pravo na dječji doplatak

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije novim Zakonom o zaštiti obitelji s djecom, uz rodiljske naknade, uvodi i pravo na dječji dodatak. Po usvajanju spomenutog zakona, pravo na dodatak za djecu moći će ostvariti roditelj, usvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na skrb i odgoj, koji živi u kućanstvu s djetetom, piše Večernji list.

Također, važno je naglasiti kako će pravo na dodatak za djecu ovisiti o financijskom stanju obitelji, odnosno primanjima kućanstva u kojem dijete živi.

“Korisnik može ostvariti pravo na dodatak za djecu ako ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 15% od prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u Federaciji BiH”, navodi se u dokumentu prednacrta Zakona o zaštiti obitelji s djecom HN županije.

Nadalje se navodi kako iznos dodatka na djecu utvrđuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Važno je spomenuti kako se dječji dodatak ne može ostvariti za djecu kojoj je jedan od članova zajedničkog kućanstva, vlasnik ili suvlasnik poduzeća ili samostalne trgovine ili ima registriranu dopunsku djelatnost.

Također, dječji dodatak ne može se ostvariti i za djecu kojoj je jedan od članova zajedničkog kućanstva vlasnik ili posjednik putničkog vozila, osim ako su u pitanju osobe s invaliditetom koje, sukladno propisima iz oblasti porezne i carinske politike, mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti putničko vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Inače, pravo na dječji dodatak pripada za dijete do navršene petnaeste godine života ako ispunjava uvjete predviđene ovim zakonom i Federalnim zakonom.

Za dijete starije od petnaest godina pripada pravo na dječji dodatak pod uvjetom da se nalazi na redovitom školovanju u srednjoj školi, a najdulje do navršenih 19 godina života, zatim da se nalazi na redovitom školovanju na fakultetu na području BiH, a najdulje do navršenih 27 godina života, ili pak da je nesposobno za samostalan život i rad, pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršenih 15 godina života, ili u tijeku redovitog školovanja, a najdulje do navršenih 27 godina života.

Dokumentom prednacrta Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ-a predviđa se da pravo na dječji dodatak teče od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava, piše Večernji list.

“Pravo na dječji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete, uslijed bolesti ili liječenja, spriječeno izvršavati svoje obveze u školi, odnosno na fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godine života”, stoji u spomenutom dokumentu.

Važno je naglasiti da se, prema ovom dokumentu, djetetu bez jednog ili oba roditelja, djetetu ometenom u fizičkom ili psihičkom razvoju, obitelji u kojoj oba ili jedan od roditelja imaju utvrđen invaliditet od najmanje 90 posto osiguravaju povoljniji uvjeti u stjecanju i ostvarivanju prava po ovom zakonu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing