Hrvatski zastupnici:Ukinuti FBiH i županije; Formirati 4 administrativno-teritorijalne jedinice

Hrvatski zastupnici:Ukinuti FBiH i županije; Formirati 4 administrativno-teritorijalne jedinice

Na prvoj parlamentarnoj raspravi o pristiglim inicijativama, amandmanima i prijedlozima za izmjene Ustava Federacije BiH poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta iznijeli su danas stavove stranačkih klubova. Marinko Čavara, predsjednik Kluba HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH podcrtao je da je ne neophodno promijeniti Ustav Federacije BiH kako bi povećala učinkovitost i kako bi se smanjila administracija reorganizacijom dosadašnjeg ustroja.

''HDZ BiH smatra da treba ukinuti i Federaciju i županije, a prostor Federacije reorganizirati u četiri administrativno-teritorijalne jedinice, uključujući zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast i koje će spriječiti bezbroj upošljavanja u administraciji'', navodi Čavara.

Kroz četiri administrativno-teritorijalne jedinice, dodaje, riješili bi se pitanja i odnosi svih konstitutivnih naroda i omogućila prava svih građana.

''Postavlja se pitanje kada bi se ukinulo nekoliko tisuća radnika u administraciji ti bi radnici ostali bez posla. Ako je to novo upošljavanje ne razumijem na koji način'', kazao je Čavara.

Novo zapošljavanje, smatra, u ovoj krizi treba donijeti sustav mjera, dodajući da u Federaciji ne postoji izvršna vlast, koja bi to mogla napraviti.

''Ono što je najbolje za sve građane BiH jeste da se ukine Federacija BiH i da se Federacija BiH teritorijalno usmjeri na drugačiji način. To bi bila prva faza kao dobar ustavni i pravni temelj da idemo u drugu fazu donošenja novog Ustava BIH'', kaže Slavica Josipović, predsjednica Kluba HDZ 1990 u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta.

Naziv četiri administrativno-teritorijalne jedinice, ističe Josipović, bit će onaj koji će garantirati svim građanima da budu jednakopravni i da se osjećaju slobodno na cijelom prostoru BiH.

SDP bi građanski model

''Za izmjene Ustava Federacije BiH potrebna je dvotrećinska većina, a izmjene moraju proći i u Domu naroda Federalnog parlamenta. Nažalost zbog političkih odnosa koji vladaju Ustav Federacije će biti promijenjen i donesen tek nakon izbora'', istaknuo je predsjednik Kluba SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasenko Selimović, dodajući da se proces promjena ustava, po prvi put nalazi tamo gdje i treba biti, u Parlamentu.

SDPBiH, naglašava, polazi od opredjeljenja da se ustavno uređenje države BiH i Federacije BiH mora temeljiti na suvremenim demokratskim vrijednostima, punoj jednakopravnosti građana i naroda i da se mora osigurati efektivna primjena standarda neophodnih za pristup Europskoj uniji i NATO savezu.

S obzirom na brojnost promjena, koje bi trebalo izvršiti u Ustavu FBiH, SDPBiH smatra, ističe Selimović, da bi trebalo ići na donošenje novog ustava FBiH, a ne na parcijalne amandmanske intervencije na Ustav Federacije BiH.

''Smatramo da BiH kao multietničkoj državi i društvu u organizaciji vlasti više odgovara parlamentarni nego polupredsjednički sustav vlasti, kakav je sada, jer, parlamentarni sustav više omogućava da se iskažu prednosti principa podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku'', kaže Selimović.

Navodi da „Parlament treba biti centar političkog odlučivanja i da je Vlada, kao kolegijalno-kolektivno tijelo, odgovorna Parlamentu u okviru svoje ustavne nadležnosti".

''To pretpostavlja ukidanje funkcije predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, kao što je i predloženo u Radnom nacrtu Ustava Federacije BiH. Ukidanjem funkcije predsjednika i potpredsjednika FBiH, nužno je jačati ustavnu ulogu Parlamenta FBiH, ne ugrožavajući pri tome načelo podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast'', istaknuo je Selimović.

Također, ''SDP BiH smatra da u uređenju Federacije BiH treba uspostaviti balans između građanskog i nacionalnog, što zahtijeva jednakopravnost građana i pripadnika konstitutivnih naroda, ali i onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i pripadnika nacionalnih manjina''.

U cilju stvaranja uvjeta za uspostavljanje i jačanje jednakopravnosti građana i konstitutivnih naroda , treba u strukturi vlasti u Federaciji BiH osigurati dvodomnost. Predstavnički dom, u kojem se izražavaju interesi građana i Dom naroda, u kojem se izražavaju interesi konstitutivnih naroda, onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.

''Pravomoćna uloga Doma naroda treba biti u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda i kolektivnih prava onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina'', kaže Selimović.

Navodeći da se predstojećim promjenama Ustava Federacije BiH trebaju ukinuti županije kao federalne jedinice sa zakonodavnom, izvršnim i sudskom vlašću naglašava da treba zadržati županije kao ustavnu kategoriju i kao teritorij.

''Time bi se izbjegle rasprave o granicama, teritorijima i slično. Također, treba ukinuti zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u žipanijama i skoro sve dosadašnje nadležnosti županijaa rasporediti između federalnog i lokalnog nivoa vlasti. Vladu FBiH proširiti s najmanje deset ministara za svaki od deset županijaa, kao i za onoliki broj ministara koji je potreban da bi se obezbijedila ustavna i zakonska garancija ravnopravne nacionalne i regionalne zastupljenosti unutar Vlade – kazao je Selimović.

Naveo je da ''trideset i pet vanproračunskih fondova treba svesti na pet federalnih vanproračunskih fondova i umjesto 35 upravnih odbora imati pet upravnih odbora, u kojima bi Ustavom bila zagarantovana nacionalna i regionalna zastupljenost svih članova upravljačke strukture tih fondova''.

''Promjena ustava ne može se i ne smije se završiti samo na Federaciji BiH. Da bi došli do funkcionalnije, moderne europske države, potrebno je i neophodno pristupiti izmjenama ustava manjeg bih entiteta i države BiH'' poručio je Selimović, dodajući da bi Europska povelja o lokalnoj samoupravi trebala da bude osnova za reguliranje odredbi o lokalnoj samoupravi u Ustavu FBiH.

Predsjednik Kluba SDA Ismet Osmanović navodi da je potreban politički dogovor faktora u Federacije da bi se utvrdio pravac ustavnih pitanja.

''SDA je opredijeljena za donošenje novog Ustava Federacije BiH koji će odobriti građani na referendumu nakon što se on sačini na bazi široko javne rasprave. Također smo i za ukidanje županijaa i ako to u ovoj fazi nije moguće onda za prijenos nadležnosti s županija na Federaciju u onim oblastima, koja su od posebne važnosti za svakog građanina bez obzira gdje on živi. Tu prije svega mislimo na srednje i visoko obrazovanje, zdravstvo, te policiju'', rekao je Osmanović.

SDA je za to da Federacija bude racionalnije organizirana, prihvaćajući sve ono što građani traže u smislu racionalizacije, ekonomičnosti i stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta te davanje poticaja.

Kada se smanji broj administracije u BiH, kaže poslanik Kluba SDA Irfan Ajanović, napravit će se uštede, iz kojih ćemo stvoriti nova radna mjesta.

Dakle, ističe Ajanović, samo novim proizvodom – novom vrijednošću stvaramo mogućnosti da zaposlimo one koji će eventualno ostati bez posla.

Izvor:http://hercegovina.info/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar