Imenovani članovi biračkih odbora u općini Prozor-Rama za predstojeće opće izbore

Imenovani članovi biračkih odbora u općini Prozor-Rama za predstojeće opće izbore

Općinsko izborno povjerenstvo Prozor-Rama imenovalo je članove biračkih odbora za predstojeće opće izbore.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09.2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22) Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A001 PROZOR I koje se nalazi u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači iz ulica:
 • Kralja Tomislava, Matije Gupca, Nikole Šopa, Zagrebačka

 

 1. DRAGAN MIŠURA                   MARIO ŠAKOTA                            N.S „Radom za boljitak“
 2. FATIMA KURIĆ,članovi        MILENKO DEDIĆ                                         OIK
 3. ŽELJKO PALINIĆ                  IVAN KRIŽANAC                                  LS BIH, OIK
 4. ADMIR HODŽIĆ                    ANES SMAJILOVIĆ                                       OIK
 5. ESMIR ČAJDIN,predsjednik   ELMA KLICO ,zamjenici                              OIK

                     

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladnu sa Izbornim Zakonom BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A002 PROZOR II koje se nalazi u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači iz ulica:
 • Dive Grabovčeve, Splitska, Stjepana Radića

             

 1. BAKIR PILAV,članovi        ADNAN ČORBADŽIĆ          Koalicija država-m-h-pl-z.pr,NB, OIK
 2. ANTE BABIĆ MATEJ BUREČIĆ                               HDZ 1990, OIK
 3. DARIO TOPIĆ,predsjednik IVICA GRUBEŠA                 HDZ BiH,HSS,HSP, HKDU…
 4. NEZIM MEMIĆ                 NERMIN HODŽIĆ                             BH ZELENI
 5. JOSIP ĆURIĆ                      MARIJA MIŠURA,zamjenici                 KRUG, OIK

 

 

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu : 125A003 PROZOR III koje se nalazi u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači iz ulica:
 • Ćire Truhelke, Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Mijata Tomića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Sinjske, Vitomira Lukića
  1. JOSIP ĆALIŠ                              VLADIMIR NEVISTIĆ            NAC. POMAK, OIK
  2. ANEL KUKIĆ        MUSTAFA ČOLAK                   Savez za novu politiku
  3. ELMIN ISLAMOVIĆ              ADELISA GRCIĆ,zamjenici                   OIK
  4. ANTO BRIZAR,predsjednik    IVAN BABIĆ                                         HDZ BIH
  5. IVAN ŠARČEVIĆ, članovi        DANIEL TUČIĆ                                  SMS, OIK

 

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A004 PROZOR IV koje se nalazi u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Borovnica, Paljike, Perići i birači koji su se opredijelili za glasanje OSOBNO (na popisu 52 birača)

 

 1. JURE KURAJA, članovi          DARIO ZADRO                                       SNSD
 2. DOMIN CRNJAC         MEVLUDIN MARIĆ                              LIJEVO KRILO, OIK
 3. EDIN KMETAŠ,predsjednik     BELMIN GORANČIĆ                             SDA
 4. JOZO PETROVIĆ                            KRISTINA KURAJA                         NES, OIK
 5. ANTE BRAJKO                             MARIO ZADRIĆ,zamjenici              HKDU BIH

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14,31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A005 DOBROŠA koje se nalazi u PRIVATNOM OBJEKTU u Dobroši na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Dobroša, Blace

 

 1. MIROSLAV PETROVIĆ, predsjednik   LUKA GLIBO, zamjenici         Ostajte ovdje z.za Mo
 2. ENES KORMAN                     EDIN KORMAN                            OIK
 3. MATEJ KRIŽANAC, članovi         MARINA ZADRO                         OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanskI kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A006 USTIRAMA u Osnovnoj školi u Ustirama na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Ustirama

 

 1. ANTO DŽALTO, predsjednik KARLO DŽALTO                                  OIK
 2. JOSIP TOPIĆ     MARICA LONČAR, zamjenici                OIK
 3. ANTO ANTUNOVIĆ,članovi STJEPAN PAVLOVIĆ                            OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A007 HUDUTSKO u Osnovnoj školi u Hudutskom na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Hudutsko

 

 1. IVICA DŽALTO,članovi ANTONIJA LONČAR                                      OIK
 2. DRAGO ŠIMUNOVIĆ            MIRJANA ZADRO                                RE-BALANS;OIK
 3. MARIJO PUŠIĆ,predsjednik      MATO BILOŠ, zamjenici                                HSS

                    

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A008 KUĆANI u kući PRIVATNOM OBJEKTU u Kućanima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Kućani

 

 1. IVAN ANTUNOVIĆ,članovi MIRJANA ANTUNOVIĆ           NAŠA STRANKA, OIK
 2. KRUNOSLAV DŽALTO           LUKA LONČAR                            NEZ.LISTA, OIK
 3. JURE DŽALTO, predsjednik IVONA KRIŽANAC, zamjenici                       OIK

      

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14 , 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A009 RIPCI u Osnovnoj školi u Ripcima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Ripci, Matkovići, Šćit

 

 1. DINKO JURIĆ, predsjednik   AVDO HODŽIĆ                                 PDP,OIK
 2. IVO JOZIĆ                                 IVAN PERIĆ                                       SZa BIH,OIK
 3. LUKA MARKEŠIĆ, članovi  MIJO LOVRIĆ,zamjenici                       OIK
 4. TOMISLAV ŠIMUNOVIĆ          MILE JOZIĆ                                           OIK
 5. JOSIPA RUMBOČIĆ                IVANA RUMBOČIĆ                         BH Inicijativa,OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14 , 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A010 GRAČANICA u Osnovnoj školi u Gračanici na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Gorica, Gračanica, Heljdovi, Klek, Parcani, Paroš

 

 1. AHMET HODŽIĆ ,predsjednik           BELMIN KUKIĆ                   S. „Radom za boljitak“
 2. ALMIRČORBADŽIĆ,članovi       DINO BEĆIROVIĆ                za progres, OIK
 3. JOSIP MILOŠEVIĆ                         MILAN ZADRO,zamjenici                OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu : 125A011 PODBOR u SEOSKOJ DVORANI u Podboru na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Podbor, Ploča

 

 1. ANTONELA ULOŽNIK, RUŽICA SIČAJA                                    OIK
 2. MATO ĆALIŠ, predsjednik IVAN ČULJAK                                     OIK
 3. NENAD METER                       MARIJA ČULJAK                      HDZ 1990, OIK
 4. JAKOV BILIĆ IVAN BILIĆ                        HDZ BIH,HSS, HSp, HKDU,…
 5. AMER ZEČIĆ, članovi       SAUDIN ŠUŠAK ,zamjenici                     BH ZELENI

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A012 MLUŠA u seoskoj dvorani u Mluši na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Kovačevo polje, Mluša, Maglice

 

 1. VLADO BELJO,predsjednik ESMERALDA ŠUŠAK              NAC.POMAK, OIK
 2. IVAN BELJO,   IVAN BELJO,zamjenici                          KRUG
 3. DERVO KMETAŠ, članovi ARMIN KMETAŠ                     SAVEZ ZA NOVU POL.

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A013 KUTE u PRIVATNOM OBJEKTU u Kutama na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Kute

 

 1.  MEFAIL SEJFIĆ,predsjednik        SULEJMAN HUJDUR                                     OIK
 2. PAVO MARIĆ,članovi                      ANĐA MARIĆ                                  HDZ BIH
 3. SELVER HUJDUR               MUSTAFA PALJANIN ,zamjenici                  SMS

   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A014 ŠĆIPE u Osnovnoj školi u Šćipama na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Šćipe

 

 1. IVAN ŠKARICA,članovi                 JOSIP JELIČIĆ                                          SNSD
 2.  SEAD IMAMOVIĆ                        HAMDIJA SUBAŠIĆ                             Lijevo krilo
 3. AMEL IMAMOVIĆ, predsjednik   ARIF COKOJA, zamjenici                              SDA

 

 

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A015 UZDOL u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Uzdol, Donja Vast, Gornji Krančići, Ivanci, Pajići

 

 1. PETAR KOLAKUŠIĆ                        JAKOV KOLAKUŠIĆ                            NES,OIK
 2. STJEPAN BRADIĆ,članovi                ANTE RAKO, zamjenici                         HKDU BIH
 3. TVRTKO KOVČALIJA                     ZORAN STOJANOVIĆ                                   OIK
 4. ANTUN KOVČALIJA                        MATO CRNJAC                                             OIK
 5. LJUBAN ZELENIKA, predsjednik    IVAN KOLAKUŠIĆ                                        OIK
 6. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A016 LJUBUNCI u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Ljubunci, Glibe, Jurići

 

 1. ZIJAD MEMIĆ                        SALKO MEMIĆ                                         OIK
 2. JURE JURIĆ, predsjednik        IVANA MILUŠIĆ                            RE- BALANS,OIK
 • MATEO MARIĆ, članovi ILIJANA MARIĆ, zamjenici                               HSS

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A017 A RUMBOCI u Osnovnoj školi u Rumbocima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Rumboci, Konjdolac, Zahum,

 

 1. ANTE LOVRIĆ, članovi GABRIJELA ILIČIĆ         NAŠA STRANKA,OIK                                  2.  NIKOLA DŽOLAN                                   FRANJO BAKETARIĆ                  HRV.NEZ. LISTA
 2. JOSIP BAKETARIĆ                       BOBAN CVITANOVIĆ                       OIK
 3. MATO JURIĆ, predsjednik                       FRANJO ILIČIĆ                             PDP, OIK
 4. RUŽA ŠARČEVIĆ                   MIJO JURIĆ, zamjenici                   SZ BIH, OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A017 B RUMBOCI u Osnovnoj školi u Rumbocima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Rumboci, Konjdolac, Zahum ,

 

 1. MILAN CVITANOVIĆ,predsjednik ZDRAVKO KNEŽEVIĆ        BH INICIJATIVA,OIK
 2. MIŠKO BUREČIĆ                     MARIN JURIĆ                   S.“Radom za boljitak“,OIK
 3. LUKA ILIČIĆ,članovi   MARINKO VIDAKUŠIĆ                                      OIK
 4. BRANKO PETROVIĆ     ANTE TADIĆ                                LS BIH, OIK
 5. STIPAN LOVRIĆ                 PETAR BAKETARIĆ,zamjenici             OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A018 GRAČAC u Osnovnoj školi u Gračacu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Gračac, Meopotočje, Ravnica, Trišćani

 

 1. SLAVEN MENDEŠ,predsjednik MIRO MARIĆ,zamjenici                        OIK
 2. 2. FRANO ZADRO               ŽELJKO NOVAK                                    OIK
 3. ILIJA MARIĆ VLADIMIR PAVLOVIĆ                 HDZ 1990, OIK
 4. IVICA ŠIMUNOVIĆ SLAĐANA VLADIĆ   HDZ Bih,HSS,HSP,HKDU,…
 5. DŽENIS SEFER, članovi ADEM BAJRIĆ, zamjenici                     BH ZELENI

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A019 ORAŠAC u Osnovnoj školi u Orašcu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Orašac, Kozo, Klanac, Proslap

 

 1. MARKO MARKEŠIĆ ZLATA VUGDALIĆ                  NAC.POMAK,OIK
 2. ANTE MARKEŠIĆ STIPO KURAJA                                 KRUG,OIK
 3. ANITA RADIĆ, predsjednik JOZO ČULJAK,zamjenici                           OIK
 4. MATO BULAJA STJEPAN RADIĆ                                    OIK
 5. IVAN FILIPOVIĆ, članovi     MARKO BELJO                                   HDZ BIH

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A020 JAKLIĆI u seoskoj dvorani u Jaklićima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Jaklići, Družinovići

 

 1. JURE TADIĆ,predsjednik JOZO TOMIĆ                                                            SMS,OIK
 2. PAVO RADIĆ           IVAN  MARIĆ                                                    SNSD
 3. IVAN BOŠNJAK FILIP ŠIMUNOVIĆ                    LIJEVO KRILO,OIK
 4. EDVIN PILAV AMIR PILAV                                                SDA
 5. DANKO BUDIMIR, članovi      STIPAN NOVAKOVIĆ , zamjenici        HKDU BIH

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A021 GMIĆI u seoskoj dvorani u Gmićima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Gmići

 

 1. ALEN GUDIĆ,članovi             ALMIRA GUDIĆ                                                       OIK
 2. MARKO ĆURIĆ              VLADO ĆURIĆ                                                                 OIK
 3. MILAN DEDIĆ          TOMISLAV PERAN                                Ostajte ovdje z.za MO
 4. IVAN PRSKALO           MILENKO ĆURIĆ, zamjenici                                                          OIK
 5. ŽELJKA DEDIĆ, predsjednik  ŠIMUN NOVAKOVIĆ                                       OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A022 TOŠĆANICA u PRIVATNOM OBJEKTU u Tošćanici na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Tošćanica

 

 1. SABAHUDIN HUSREP,članovi                KADIRA HUSREP                                                OIK
 2. IZET HSUREP                         SAMIR HUSREP                                      OIK
 3. ŠEMSUDIN HUSREP,predsjednik          AIDA HUSREP zamjenici                               OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/141 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A023 OMETALA u PRIVATNOM OBJEKTU u Ometalima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Ometale

 

 1. IVO BREKALO, članovi             RUŽA BABIĆ                          NAŠA STRANKA,OIK
 2. MARINKO BREKALO,predsjednik DRAGAN ĐOĐO                                      NEZ.LISTA,OIK
 3. SLAVEN BOŠNJAK ŠUDIĆ        MONIKA BOŠNJAK,zamjenici                  OIK
 4. PETRA KNEŽEVIĆ                         ANITA JELIĆ                                          PDP,OIK
 5. IVANA KNEŽEVIĆ        MARTINA ZADRO                               SZ BIH,OIK

 

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A024 SKROBUĆANI u Osnovnoj školi u Lugu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Skrobućani

 

 1. OMAR SMAJILOVIĆ,predsjednik ADMIR SELIMOVIĆ                                  OIK
 2. MUHAREM BEĆIROVIĆ                  ENVER GORANČIĆ zamjenici                  OIK
 3. JASMIN GVOZDEN, članovi                      NEJRA SELIMOVIĆ                                   OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A025 LUG u Osnovnoj školi u Lugu na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Lug, Donji Višnjani, Gornji Višnjani, Šerovina

 

 1. SANEL ŠLJIVO                       ADNAN BEĆIROVIĆ                      za progres,OIK
 2. JASMINA ĐULIMAN ERMAN KALTAK                                    OIK
 3. ALIJA BAJRIĆ,predsjednik KENAN BAJRIĆ , zamjenici                    OIK
 4. LJUBICA ROTIM RUŽA PAVKOVIĆ                                    OIK
 5. IVAN ŠAKOTA, članovi              IVANA BABIĆ                                    HDZ 1990

 

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A026 VARVARA u Osnovnoj školi u Rumbocima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Varvara

 

 1. MIJO BAKETARIĆ                  STIPAN DŽOLAN          HDZ BIH,HSS,HSP, HKDU,….
 2. ZDRAVKO LOVRIĆ,predsjednik IVAN JURIĆ                 NAC.POMAK,OIK
 3. MUSTAFA BEKTAŠ, članovi           AMIR ISAK  , zamjenici            BH ZELENI

 

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A027 LAPSUNJ u Osnovnoj školi u Lapsunju na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Lapsunj, Šlimac

 

 1. EMINA PILAV     MUJO PILAV                                          KRUG
 2. AMER RUVIĆ FIKRET PILAV                         Savez za novu politiku
 3. IVAN TOMIĆ,predsjednik MIRNA PAPAK ,zamjenici                            OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORAA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A028 HERE u kući PRIVATNOM OBJEKTU u Herama na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Here

 

 1. AMERISA HERO, članovi                   ZILHA  HERO                       HDZ BIH
 2. MAHIR HERO, predsjednik       ISMET HERO                              OIK
 3. MELISA HERO                              MUNIR HERO, zamjenici            OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZOR-RAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A029 DUGE u Osnovnoj školi u Dugama na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Duge, Donji Krančići

 

 1. SEID PURGIĆ                                     EDIS BAJRIĆ                                     Lijevo krilo
 2. ABDULAH TRTIĆ,predsjednik ZIJAD GRCIĆ, zamjenici                       SDA
 3. JASMIN ĐULIMAN , članovi       HAKIJA DAUTBEGOVIĆ                         OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor,12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A030 LIZOPERCI u PRIVATNOM OBJEKTU u Lizopercima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Lizoperci

 

 1. SENAD HUSREP, predsjednik     SAMIR POZDER                                  OIK
 2. SADIK BAJRAMOVIĆ             VAHIDA BAJRAMOVIĆ                     OIK
 3. BENJAMIN ŠĆUK, članovi             SABINA HUSREP, zamjenici               OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A031 PROZOR V u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Dive Grabovčeve
 • Sinjske
 • Zagrebačke

 

 1. AMIR GRCIĆ   EMIR GRCIĆ                                              OIK
 2. MERSAD HADŽIĆ               JASMIN OSMIĆ                                           SDP
 3. MARKO FRANJIĆ, članovi   MIRJANA BOŠNJAK                     RE-BALANS, OIK
 4. ANTONIJA FRANJIĆ          IVKA KREŠO                                             HSS
 5. MILE BREKALO, predsjednik GORAN MARIĆ, zamjenici                        OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                    

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A032 GREVIĆI u PRIVATNOM OBJEKTU u Grevićima na kojem će glasati birači iz mjesta:
 • Grevići

 

 1. ĐEMAL ŠABIĆ, predsjednik        ADMIR ŠABIĆ                                        OIK
 2. HAZIM HALILOVIĆ         AZRA HALILOVIĆ                                  OIK
 3. MEDINA HATIĆ, članovi                 MEHMED HALILOVIĆ, zamjenici           OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. I. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu 125A501 ODSUSTVO u Osnovnoj školi u Prozoru na kojem će glasati birači:
 • iz drugih općina „svi“ po popisu birača. Ovo biračko mjesto je ovlašteno i za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića.

 

 1. HALIL BERIĆ, predsjednik                          DŽENAN BEGANOVIĆ            OIK
 2. SAUDIN SULJIĆ                                   SEMIHAD SULJIĆ, zamjenici               OIK
 3. NIKOLA BOŠNJAK ŠUDIĆ, članovi     HAMZA DŽELILOVIĆ                 OIK

                   

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                   

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu, MOBILNI TIM I
 2. ANĐE KNEŽEVIĆ                  EDIN KARAHODŽIĆ    S“Radom za boljitak“; OIK
 3. HASAN HAMIDOVIĆ             HAMZA GVOZDEN, zamjenici        za progres; OIK
 4. ANTONIO CVITANOVIĆ, predsjednik SAMIJA KARAHODŽIĆ        LS BIH; OIK

             

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije
 • Arhiva

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA PROZORRAMA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA                    

Broj:  01-90/22

Prozor, 12.09. 2022.godine

 

Na osnovu člana 2.2, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20 Izbornog zakona BIH (“Službeni glasnik BiH, broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 i 41/20), odredaba Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama,   d o n o s i

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA PROVOĐENJE OPĆIH IZBORA 2022.GODINE.

 

 1. Imenuje se birački odbor na biračkom mjestu, MOBILNI TIM II
 2. DRAGANA DRAGIĆ, članovi  SEAD PRAČIĆ                                OIK
 3. MAJA MARIĆ, predsjednik  TARIK GVOZDEN                           OIK
 4. IGOR BOŠNJAK ŠUDIĆ   ENES ČOLAK, zamjenici                   OIK

 

 

          

 1. II. Birački odbor iz tačke I ovog Rješenja neposredno rukovodi radom biračkog mjesta, osigurava pravilnost i tajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na biračkom mjestu u skladu sa Izbornim Zakonom u BiH i podzakonskim aktima.

 

III. Naknada za rad biračkog odbora iz tačke 1. ovog Rješenja utvrđena je posebnom Odlukom CIK BIH.

 

 1. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 • Imenovanom
 • Dosije

 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

Općinska izborna komisija Prozor-Rama imenovala je članove biračkih odbora za provođenje Općih izbora koji će se održati dana 02.10.2022.godine na biračkim mjestima u općini Prozor-Rama u skladu sa Izbornim zakonom BiH(„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 1/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora(„Sl.glasnik BIH“, broj 27/22).

 

Komisija je dana 04.08.2022.godine (četvrtak) u 11:00 sati provela postupak dodjele mjesta u biračkim odborima prema utvrđenom redoslijedu političkih subjekata te su istima dostavljeni rezultati provedenog postupka dodjele mjesta u biračkim odborima.

 

Komisija je po dostavljenim prijedlozima političkih subjekata, u skladu sa odredbama Pravilnika, izvršila imenovanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se uložiti prigovor Općinskoj izbornoj komisiji Prozor-Rama u roku od 24 sata od primanja Rješenja.

 

PREDSJEDNIK OIK

Ivica Tomić

 

Dostavljeno:

 

– Političkim subjektima-svima,

– CIK BIH,

– dosijeu,

– arhiva.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar