Izjednačena cijena priključka vode za cijelu općinu

Izjednačena cijena priključka vode za cijelu općinu

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor – Rama dana 30.10.2017. usvojena je odluka kojom se cijena priključka vode izjednačava za područje cijele općine.
Naime, cijena priključka na novu vodovodnu mrežu obodom Ramskog jezera utvrđena je još 2011. godine u visini od 500,00 KM za priključak od 1/2“ i 700,00 KM za priključak od 3/4“. Ovom cijenom obuhvaćena je i taksa ali i svi drugi troškovi postavljanja – cijevi, koljena, vodomjer, šaht i slično. Drugom odlukom je 2015. godine utvrđivana cijena svih komunalnih usluga, kada je priključak na gradsku vodovodnu mrežu utvrđen u visini od 200,00 KM za priključak od 1/2“ odnosno 400,00 KM za priključak od 3/4“. Međutim, ta cijena je predstavljala samo taksu za priključak kojoj su se dodavali troškovi priključka te je ukupan iznos koji su plaćali građani bio sličan onomu koji je utvrđen za naselja obodom Ramskog jezera i za vodovod Gračac. Ovom sadašnjom odlukom Općinsko vijeće je u potpunosti izjednačilo cijenu priključka na vodovodnu mrežu za sva općinska naselja.
Podsjećamo da su do sada pitku vodu iz javnog sustava vodosnabdijevanja dobila naselja Varvara, Rumboci, Jaklići, Ripci, Šćit, Podbor, Ploča, Mluša, Kovačevo Polje, Gračac. U tijeku su završni radovi u naseljima Gmići, Paljike Borovnica. Otvoren je natječaj za radove u naseljima Družinovići, Šlimac, Lapsunji Ometala. Ovaj dio projekta predviđa zamjenu azbestno cementnog cjevovoda postavljenog prije rata. U pripremi su radovi za naselja Perići, Duge, Lug. Za naselja Mjesne zajednice Uzdol pripremljen je glavni projekt vodosnabdijevanja i taj projekt može biti operativan nakon završetka pokrenutih projekata. Za druga naselja u općini, koji uglavnom imaju lokalne vodovode, pomaže se proračunskim sredstvima kako bi ti stanovnici imali pitku vodu.
U tijeku su natječajne procedure za rekonstrukciju crpne stanice Krupić, klorne stanice Krča i nadzorno upravljački sustav SCADA.
Ovim aktivnostima zaokružuje se jedan ogroman projekt koji za žitelje općine Prozor – Rama ima povijesno značenje. Kada se uzme u obzir da je već rekonstruirana vodovoda, kanalizacijska i oborinska mreža u gradu Prozoru, a da je pri okončanju složena procedura odabira izvođača za prečistač otpadnih voda u Poniru, postaje jasno da žitelji ove općinedobivaju ogromnu novu vrijednost.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing