Izvješće Financijske policije o Aluminiju Vlada FBiH šalje Tužiteljstvu

Izvješće Financijske policije o Aluminiju Vlada FBiH šalje Tužiteljstvu

Vlada FBiH na današnjoj sjednici upoznata je s informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvješću Financijske policije FBiH o utvrđenim činjenicama u postupku inspekcijske kontrole financijsko-materijalnog, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja Aluminija d.d. Mostar za period od 1.1.2014. do 10.7.2019. godine.

Vlada je danas zadužila Financijsku policiju da ovo izvješće proslijedi nadležnom tužiteljstvu zbog utvrđivanja nezakonitosti u poslovanju i štete nastale po imovinu i imovinske interese Federacije BiH, kao i da poduzme druge mjere i aktivnosti u skladu sa zakonom.

Generalno tajništvo Vlade FBiH je zaduženo da izvješće Finansijske policije dostavi Federalnom pravobraniteljstvu s ciljem poduzimanja aktivnosti za zaštitu imovine i imovinskih interesa Federacije BiH.

No, u ovom kontekstu podsjetimo da su dioničari Aluminija 44% FBiH, mali dioničari također 44%, a Republika Hrvatska 12%. Sve ovo vrijeme Hrvatska iz Hrvatske pristiže tišina o problemu Aluminija, kao da ih uopće ne zanima propadanje i pomoć njihovom vlasništvu.

U ovom kontekstu podsjetimo na prilog Oslobođenja o izvješću Financijske policije:

Mostarski Aluminij godinama je svoj glavni proizvod prodavao jeftinije od proizvodne cijene. Najveći dio aluminija prodanog po damping cijenama otkupile su ‘off shore’ kompanije s Malte koje su povezane sa Prvim plinarskim društvom (PPD) iz Hrvatske, odnosno sa ruskom kompanijom Gazprom. Izuzev toga što su proruskim kompanijama aluminij prodavali jeftinije nego što su ga proizvodili, čelnici mostarske kompanije su od istih off shore kompanija kupovali struju po cijeni koju su plaćali skuplje od tadašnje prosječne osnovne cijene po berzi HUPEX. Poslovi između Alumija i Gazpromovih partnera iz off shore zone vrijedni su oko pola milijarde maraka, piše Oslobođenje.

To je suština izvješća Financijske policije Federacije BiH koji je sačinjen krajem svibnja ove godine, a kojeg Oslobođenje ekskluzivno objavljuje.

„Uprava privrednom/gospodarskog društva je u većini slučajeva zaključenim ugovorima s kupcima prouzročila štetu privrednom/gospodarskom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar na način da se prodajna cijena proizvoda „formirala“ na razinu koja je ispod ekonomski opravdane cijene što je rezultiralo stvaranje gubitka prodajom proizvoda (trupci, inogt, blok, žica) privrednog /gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar. Radi se o poslovnoj politici uprava i nadzornih odbora privrednog/gospodarskog društva koju je nemoguće ekonomski opravdati i objasniti jer je ista vođena mimo ekonomskih principa i tržišne logike i kao takva je vodila ka neminovnom zaustavljanju proizvodnje i otpuštanju uposlenih“, navedeno je u izvjašću Financijke policije koji je u posjedu Oslobođenja.

Kako bi se priča bolje razumjela, bitno je, prvo, identificirati ključne partnere mostarskog Aluminija.

Tvrtka Prvo plinarsko društvo (PPD) glavni je Gazpromov zastupnik u Hrvatskoj. Tvrtka je formalno registrirana u Vukovaru i dio je grupacije ‘Energia naturalis’ u okviru koje djeluje najmanje 20 tvrtki.

PPD je od 2015. godine imao svoj ogranak u BiH, koji je djelovao kao PPD BiH, a kasnije je ta ispostava promijenila ime u Erdal d.o.o. Sarajevo. Formalni osnivač Erdal d.o.o. Sarajevo je Coast Line Commodities LTD sa Malte.

Prema dokumentima Konkurencijskog vijeća BiH vlasnik grupacije Energia Naturalis d.o.o. Vukovar, u okviru koje djeluje PPD, je nepoznato fizičko lice koje je većinski vlasnik i PPD-a. Ista nepoznata osoba je suvlasnik i većinski vlasnik društva Open Solutions Limited sa sjedištem na Malti.

Nadalje, tvrtka Open Solutions Limited sa Malte formalni je vlasnik Coast Line Commodities čije je sjedište na istoj adresi, Sir Adrian Dingli Street, Silema SLM 1902 Malta. Kompanija Coast Line Commodities , već smo naveli, vlasnik je kompanije Erdal d.o.o. Sarajevo, koje je osnovano 2015. godine pod imenom – PPD BiH.

Upravo su ove  tvrtke bile glavni partneri mostarskom Aluminiju od 2016. godine do trenutka gašenja proizvodnje.

Prema nalazu Financijske policije, tijekom 2016. godine, Aluminij d.d. Mostar je tvrtki Energy Commodities Trading sa Malte prodao svoje proizvode u ukupnom iznosu od 26.734.809,05 KM.

Iste, 2016. godine firma Erdal Trading ltd, također registrirana na Malti, kupila je od Aluminija, po ‘damping’ cijeni, robu za oko 16 milijuna maraka. Već sljedeće 2017. godine Aluminij je, po cijenama nižim od proizvodne, prodao tvrtki Erdal Trading sa Malte svoje proizode u vrijednosti od 100 milijuna maraka.

Godinu kasnije, Erdal Trading je od Aluminija kupio proizvode za 134 milijuna maraka, dok je 2019. godine Aluminij ovoj off shore tvrtki prodao robu vrijednu 12,3 milijuna maraka. Tijekom iste četiri godine, Aluminij je svoje proizvode po cijeni manjoj od proizvodne prodavao i tvrtki PPD Sarajevo.

Ukupna vrijednost posla između Aluminija i PPD Sarajevo, po osnovu prodaje/kupovine aluminijskih blokova i trupaca bila je oko 28 milijuna maraka. To znači da je Aluminij d.d. Mostar za četiri godine, samo preko kompanija povezanih sa proruskom grupacijom Energia Naturalis, prodao svoje proizvode vrijedne 314 milijuna maraka. Prodajna cijena aluminija, utvrdili su financijski policajci, bila je niža od proizvodne.

„Za 2017. godinu je karakteristična jedinična cijena električne energije koja je ostvarena u poslovanju tj. trgovini elektrčnom energijom sa JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo, te nagli raskid suradnje i ulazak privrednog društva „PPD“ d.o.o. Sarajevo“, navedeno je u izvještau Finansijske policije.

Ranije je objavljivano da je bankovna jamstva za kupovinu struje od Elektroprivrede BiH mostarskom Aluminiju izdala ruska Sberbanka, ali je ugovor raskinut, te se u lipnju 2017. godine ova HDZ-ova kompanija okrenula – PPDu, firmi povezanoj sa ruskim energetskim gigantom – Gazprom, piše Oslobođenje.

“PPD d.o.o. je bio strateški partner i kroz električnu energiju, kredite i prijedlog je dan PPD-u da restruktuira dug električne energije, za što je bio i zainteresiran, te su navedena dokumenta prošla i upravljačka i nadzorna tijela i pregovori su nastavljeni sa EP HZ HB od strane PPD, o otkupu duga, da bi u 9. mjesecu 2017. godine EP HZ HB blokirala Aluminij i dalje su pregovori propali. Tijekom 4. mjeseca, pored paralelizma pregovora sa EP BIH, donese se odluka Uprave o raspisivanju pozivnog tendera koji je poslan na 15-20 adresa od Slovenije, Hrvatske, Češke, BiH i Srbije, prema proizvođačima eletrične enregije i trgovcima koji se bave prodajom električne enrergije“, kazao je tijekom saslušanja inspektorima Financijske policije bivši direktor Aluminija Mario Gadžić.

Kakva je poslovna suradnja Aluminija i PPD-a u svezi s nabavkom električne energije najbolje dokazuje sljedeća tabela koju je sačinila Finansijska policija:

Tijekom prvih šest mjeseci 2017.godine Aluminij d.d. Mostar kupovao je struju od Elektroprivrede BiH po cijeni od 38, odnosno 34 eura po MWh. Međutim, kada je u srpnju 2017. godine sklopljen ugovor sa kompanijom PPD Sarajevo, Aluminij je, prva tri ugovorna mjeseca, struju plaćao 49 eura po MWh. U listopadz 2017. godine Aluminij je PPD-u plaćao struju 50 eura pi MWh, dok je u studenom iste godine cijena narasla na 62 eura.

Za primjer ćemo uzeti rujan 2017. godine. Aluminij je od PPD-a tada kupio 127.203 MWh po cijeni od 49 eura po MWh. Prema izvješću sa burze HUPEX, prosječna cijena električne energije u rujnu 2017. godine je bila 42 eura po MWh, što je za 7 eura jeftinije od cijene koju je Aluminij plaćao PPD-u. Dakle, samo na osnovu tržišne razlike u cijeni, PPD je u rujnu 2017. godine zaradio oko milijun eura, piše Oslobođenje.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar