Izvješće Operativnog centra CZ Prozor-Rama od 28.04.2020. za protekla 24 sata

Izvješće Operativnog centra CZ Prozor-Rama od 28.04.2020. za protekla 24 sata

Po NAREDBI Federalnog štaba civilne zaštite , sve osobe koje dolaze iz inozemstva na područje naše općine obvezne su se javiti Civilnoj zaštiti tel.121 , Domu zdravlja tel. 124 , HES  tel. 036 771 880

PS „Prozor-Rama“

Dana 27.04.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 10 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Dom zdravlja „Rama“

Posao u domu zdravlja obavljao se po već ustaljenom rasporedu. Nije bilo pacijenata sa sumnjom na infekciju korona virusom pa nije bilo ni testiranih.

Tijekom vikenda i ponedjeljak u našu općinu je pristiglo 6 osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor.

Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirane i dobro su.

Sanitarna inspekcija općine Prozor-Rama

Na područje naše općine u protekla 24 sata pristigle su 3 osobe iz inozemstva.

  • 1 Njemačka
  • 1 Austrija
  • 1 Slovenija

Za iste je općinski sanitarni inspektor izdao RJEŠENJA o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.

DVD „Rama“

U protekla 24 sata djelatnici DVD-a „RAMA“  dezinficirali su 8 dostavnih vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Crveni križ Prozor-Rama

U protekla 24 sata djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama podijelili su 3 paketa hrane osobama koje se nalaze u potrebi.

JKP „Vodograd“

Stanje sa vodoopskrbom i odvozom otpada na području naše općine je zadovoljavajuće.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar