Javni poziv Federalnog ministarstva  okoliša i turizma za “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”

Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih u razdjelu 61., ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/18).

JAVNI POZIV 2018 23_4_2018_ godine KONAČO sa iznosima I objava (1)

OBRAZAC aplikacioni 2018[124]

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)[125]

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)[126]

03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)[127](1)

04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti[128]

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar