Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Temeljem Ugovora o dodjeli granta broj 15.02.0-D1.C-13296 od 20.3.2019. godine, zaključenog između Općine Prozor-Rama i USAID/PPMG, Načelnik općine Prozor/Rama objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je ka poticanju žena za pokretanje vlastitog obrta. Poduzetnički fond za žene Općina Prozor-Rama je osnovala uz pomoć i suradnju USAID/PPMG-a (Američke agencije za međunarodnu suradnju/Program podrške marginaliziranim grupama).

I. Tko može aplicirati?

Javni poziv namijenjen je marginaliziranim grupama žena, odnosno ženama sa invaliditetom, majkama djece sa invaliditetom, ženama iz ruralnih područja, žrtvama nasilja, nezaposlenim mladim ženama mlađima od 30 godina, te nezaposlenim ženama starosne dobi 40+ godina).

Na natječaju mogu sudjelovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u trenutku podnošenja prijave ne mogu okarakterizirati kao poduzetnice i ako su to nekada bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene s prebivalištem na području Općine Prozor-Rama koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Općine Prozor-Rama. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena.

II. Tko ne može aplicirati?

Javni poziv je namijenjen podršci marginaliziranim grupama žena, te se prijave pojedinaca ili tima u kojem je voditelj tima muškarac neće uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati na razmatranje.

 • Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?

Kroz poslovni plan se mogu obraditi ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (iznimka su originalne ideje vezane za turizam i domaće proizvode), pod uvjetom da se realizira na području Općine Prozor-Rama. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave.

 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 • popunjen prijavni obrazac,
 • životopis,
 • kopiju osobne iskaznice,
 • kopiju prijave o prebivalištu.

III. Iznos i isplata sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

 1. Minimalna vrijednost projekta: 2.000,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 8.000,00 KM

Broj poduzetnica koje se planiraju podržati ovim projektom: 20

Isplata sredstava za uspješno ocijenjene i prihvaćene prijave poslovnih projekata vršiti će se po principu refundacije.Korisnice su obavezne dostavljati popunjene obrazce za nastale troškove. Tranše se isplaćuju na mjesečnom nivou na račun novoosnovanog registriranog poslovnog subjekta.

Općina zadržava pravo odobriti i veći iznos potpore pojedinačnom projektu ukoliko takav projekt od Povjerenstva bude posebno ocijenjen i predložen. Prednost će imati nezaposlene žene koje žele pokrenuti proizvodnu djelatnost.

IV. Kriteriji za ocjenu poslovnog plana

Povjerenstvo ocjenjuje predložene biznise na osnovu eliminacijskih kriterija i kriterija za ocjenu kvalitete poslovnog plana.

Eliminacijski kriteriji su:

 • da li je ispoštovana procedura za pisanje poslovnog plana (DA/NE),
 • da li se poslovni plan realizira na području Općine Prozor-Rama, (DA/NE)
 • da li će biznis djelovati u sektorima za kojima postoji potreba (proizvodnja,intelektualne usluge, usluge, ostalo) (DA/NE)
 • da li realizacija biznisa ne ugrožava životnu sredinu i da li je u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine (DA/NE).

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana:

 • vrsta djelatnosti
 • broj zaposlenih,
 • ocjena poslovne ideje,
 • ocjena poslovnog plana,
 • vrsta investicija,
 • vrijednost investicija,
 • utjecaj na okolinu,
 • inovativnost

 

VRSTA DJELATNOSTI BROJ BODOVA
Proizvodnja 40
Intelektualne usluge 30
Usluge 20
Ostalo 10
BROJ ZAPOSLENIH
1 10
2 20
3-5 30
Više od 5 40
OCJENA POSLOVNE IDEJE
Odlična 30
Dobra 20
Uvjetno dobra 10
OCJENA POSLOVNOG PLANA
Odličan 20
Dobar 10
Uvjetno dobar 5
INVESTICIJE (VRSTA)
Vlastite 15
Kredit 10
INVESTICIJE (VRIJEDNOST)
>8.000 KM 15
<8.000 KM 10
UTJECAJ NA OKOLINU
Ekološki čista proizvodnja 15
Potrebna reciklaža 5
INOVATIVNOST
Djelatnost ne postoji 30
Djelatnost slabo zastupljena 20
Djelatnost postoji 10

 

 • Podrška Općine Prozor-Rama

Općina će tijekom trajanja javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Termin održavanja prve info radionice biti će objavljen nakon objave javnog poziva.Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu.

Općina će za uspješno ocijenjene i prihvaćene biznis planove osigurati troškove registracije obrta.

Općina će za sudjelovanje u projektu osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Udio USAID/PPMG-a je također u iznosu od 40.000,00 KM. Općina zadržava pravo povećati ukupan Fond projekta kroz povećanje vlastitog sudjelovanja te na taj način omogućiti davanje potpore većem broju poduzetničkih projekata i većem iznosu pojedinačnih projekata.

 

 • Način prijave

Prijavu projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena”

V. Rok podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijave projekata je 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije; kontakt osoba: Ana-Marija Šarčević, koordinator projekta, tel:036/771-910, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

 

NAČELNIK OPĆINE PROZOR-RAMA

Dr. Jozo Ivančević

 

Prijavni obrazac

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar