Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture – 2019

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture – 2019

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanske županije

I . Pravo sudjelovanja
Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruženja koja njeguju kulturnu tradiciju duže od 3 godine.

II . Obvezna dokumentacija:
a. popunjen prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa
e. referenc lista
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava, postignuti rezultati

III. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 689.000,00 KM
dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:
-projekti infrastrukture od 0 – 1000bodova
-stupanj doprinosa afirmaciji kulture područja HNK od 0 – 200 bodova
-afirmacija stvaralaštva mladih od 0 – 100 bodova
-afirmacija likovne, pozorišne, muzičko-scenske, plesne, muzejsko galerijske, bibliotečke i izdavačke
djelatnosti, kulturno umjetničkog amaterizma, kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa od 0 – 100 bodova

-njegovanje tradicijsko-kulturnih vrijednosti od 0 – 100 bodova
-učešća i uspjesi na domaćim i međunarodnim
smotrama i takmičenjima od 0 – 100 bodova
-organizatori kulturnih manifestacija međunarodnog karaktera od
značaja za HNK od 0 – 300 bodova
-organizatori kulturnih manifestacija državnog nivoa od značaja za HNK od 0 – 200 bodova
-organizatori kulturnih manifestacija kantonalnog karaktera od
značaja za HNK od 0 – 150 bodova
-kulturne manifestacije od značaja za HNK od 0 – 500 bodova
-prepoznatljivost rada i ostvarenih rezultata u medijima od 0 – 100 bodova
(printani, audio, video, linkovi,…)
-za izuzetne uspjehe pojedinaca od 0 – 100 bodova
IV. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na web stranici Vlade HNK: www.vladahnz-k.ba i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK:
www.monkshnk.gov.ba.
Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv
iz oblasti kulture“, dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića br. 3.
88000 Mostar
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Prijava za sufinanciranje projekata - programa kulture za 2019. godinu

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar