• JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad
  • JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad

JKP „Vodograd“ razmjestilo 58 novih kontejnera za otpad

 

JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama sudjelovalo na javnom natječaju za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti za zaštitu okoliša, koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša FBiH za 2016.godinu,  sa projektom pod nazivom “Proširenje usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama- nabava i razmještaj kontejnera“ .

Komunalno je dobilo projekt u vrijednosti 25.000 KM  te   je nabavljen 51 kontejner, koji su razmješteni  od 15. do 17. svibnja 2017. godine u naseljima Rumboci, Varvara, Dobroša, Blace, Glibe, Ljubunci, Here, Uzdol, Ćališi, Paljike i Borovnica. Komunalno je iz vlastitih sredstava nabavilo još 7 kontejnera kako bi se pokrilo što veće područje općine. Lokacije za smještaj kontejnera je odredila općinska komisija formirana na osnovu članka 87. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Prozor-Rama br.02/15). Osnov za proširenje i postavljanje kontejnera na području cijele općine je članak 81. navedene odluke.

Ovim projektom omogućeno je poboljšanje i proširenje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama, a sve u cilju zaštite okoliša i spriječavanja nastanka divljih deponija i neovlaštenog odlaganja otpada. U 10 sela  u kojima su postavljeni kontejneri ubuhvaćeno je oko 550 novih domaćinstava.

Također su stvoreni uvjeti  za zatvaranje 20 divljih deponija  koje se nalaze gotovo u svakom potoku. Važno je istaknuti da su stvoreni i uvjeti za zaštitu voda,  posebno vodo zaštitnog područja izvorišta Krupić.

Tablica rasporeda novih kontejnera

 

R.br. NAZIV Broj kontejnera
1. Rumboci 25
2. Varvara 6
3. Dobroša 3
4. Blace i Brajke 2
5. Here 4
6. Uzdol 5
7. Ljubunci 3
8. Borovnica 5
9. Čališi 2
10. Paljike 3
UKUPNO 58

 

 

U većini naselja je po  prvi put pružena mogućnost mještanima odlaganje komunalnog otpada na propisan i zakonit način.

Ovim putem iz Vodograda  apeliraju na sve korisnike a posebno nove korisnike usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada da u kontejner odlažu samo kućni otpad. Kućnim otpadom ne smatra se zemlja, piljevina, životinjski otpad, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumski, tavanski i dvorišni otpad u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske i poljoprivredne ili druge slične proizvodnje.

JKP „Vodograd“   nastojat će  i dalje raditi na stvaranju uvjeta za odvoz i  pokrivanje  mjesta, odnosno naselja  koja do sada nisu pokrivena uslugom odvoza komunalnog otpada.

Za odvoz otpada korisnici će plaćati naknadu prema važećem cjeniku koji je usvojilo Općinsko vijeće 2015. godine, a novim korisnicima će se računi fakturirati za 6 mjesec 2017.

Obavijest i obrazac za prijavu članova domaćinstva

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar