Jozo Ivančević otkriva po čemu je Prozor-Rama posebna i kako je ostvario najveći proračun u BiH

Jozo Ivančević otkriva po čemu je Prozor-Rama posebna i kako je ostvario najveći proračun u BiH

”Važna je bila naša odluka da nećemo biti poslušnici nijedne političke partije niti bilo kojega političkog čelnika. Na prvo mjesto smo stavili našu općinu i narod u njoj”, kaže Ivančević započinjući svoju priču. Ističe kako je trebalo hrabrosti i odlučnosti za takav stav, ali taj stav im je kako naglašava u konačnici omogućio dosta toga.

”Radili smo na povećanju proračuna i njega smo, sa nekadašnjih jedva 5 milijuna, povećali na najmanje 17 milijuna godišnje. Time smo gradili infrastrukturu u samom Prozoru i svim drugim naseljima općine. Dajemo poticaje, pomogli smo rad lokalnih poduzetnika i otvaranje tvornice koja upošljava 150 ljudi. Uveli smo besplatni prijevoz za sve učenike i građane preko javnog poduzeća kojeg smo osnovali”, govori Ivančević s ponosom.

Općina Prozor-Rama, kako naglašava ima više svojih posebnosti. Prije svega je geografsko područje koje spaja Bosnu s Hercegovinom i ima izuzetno zanimljiv krajolik za sve vrste turizma. Za mnoge su zanimljivi i posebni, jer su uspjeli ostvariti veliki proračun, a načelnik Ivančić taj uspjeh ne drži pod velom tajne. Naprotiv s ponosom nam kazuje kako je to uspio.

Borba za ostvarivanje zakonskih prava

”Sve je počelo još dok sam bio zastupnik u Federalnom parlamentu kada smo zajednički radili na povećanju obeštećenja za potopljena zemljišta nastala izgradnjom hidroakumulacija. Uspjeli smo. Na području općine Prozor-Rama dvije su hidroakumulacije – Ramsko jezero i dio Jablaničkog jezera. To je najveći izvor finansiranja. Elektroprivreda HZ HB i Elektroprivreda BiH dužne su plaćati 0, 01 pfeninga za svaki kw proizvedene struje iz tih akumulacija, uvećano za određena povećanja proizvodnih cijena električne energije. U računicu smo, sukladno zakonu, uvrstili i veličinu dotoka vode sa pojedine općine, tako da smo potraživali veća sredstva od onih koja su dolazila po ranijem zakonu”, pojašnjava Ivančić.

Priča otvoreno i o tome kako elektroprivredna preduzeća u početku nisu pristajala na plaćanje zakonom predviđenih povećanih sredstava, zbog čega je posegnuo za pravnim sredstvima.

”Dobili smo presude, sa EP BiH postigli i sporazum koji je regulirao plaćanja, dok EP HZ HB uvijek odugovlači tako da smo s njima morali ići ido Ustavnog suda. No, sve smo to dobili. Veći dio sredstava je isplaćen, a sigurni smo da će biti isplaćen i ostatak. I to sa pozamašnim kamatama”, kazuje nam načelnik najbogatije općine u BiH.

No, kako priča nije se prezao od sudskih sporova ni sa višim nivoima vlasti.

Spor s Vladom HNŽ

”S Vladom HNK-a ušli smo u spor jer je obaveza kantona plaćati prijevoz učenika za osnovne škole. Dobili smo drugostupanjsku presudu, ali ta presuda još nije sprovedena. Inače, općina Prozor-Rama već duži niz godina plaća prijevoz za sve učenike osnovnih škola na području općine (iako je to obveza Kantona) i za učenike koji pohađaju Srednju školu Prozor”, ističe načelnik Ivančić.

Foto: G. Š./Klix.baFoto: G. Š./Klix.ba

Sva sudovanja i svaka aktivnost koja se mora provoditi mimo redovnih obaveza je, kaže načelnik, opterećenje i oduzimanje vremena.

”Tu dolazi i do negativnih efekata u smislu da ne možemo normalno planirati prihode ni ulaganja, jer se sudovanje zna razvući na više godina. Kroz sudske presude dobijemo i značajne iznose kamata koji, iako korisni po budžet, nama nisu cilj”, pojašnjava nam načelnik najbogatije općine u BiH.

On napominje kako je uvijek govorio da traže samo ono što im po zakonu pripada i ništa više, jer kako je naglasio, sami mogu servisirati sve svoje potrebe.

Brojne podrške građanima

”Mi možemo servisirati sve svoje potrebe. Život naših sugrađana pokušavamo olakšati i poboljšati na različite načine. Dajemo podršku za prvo rođeno dijete 1.000 KM, drugo 1.500 KM, a za treće i svako sljedeće 2.000 KM. Financiramo rad dječjeg vrtića i ove godine započinjemo gradnju novog. Pri polasku u školu pomažemo djecu i njihove roditelje s 250 KM. Osim besplatnog prijevoza za sve učenike stalno obnavljamo i dograđujemo školske objekte i plaćamo materijalne troškove. Za sve redovne studente druge i viših godina dajemo stipendije od 1.500 KM, a u ovoj akademskoj godini to je dobilo 167 studenata. Podržavamo i doktorske studije. Nakon završenog školovanja omogućujemo odrađivanje pripravničkog staža. Realizirali smo brojne infrastrukturne projekte: pitkom vodom smo kroz veliki kapitalni višegodišnji projekt doveli pitku vodu do brojnih ramskih naselja koji nisu imali snabdijevanje pitkom vodom,uredili glavne gradske ulice i postavili nove sustave odvodnje oborinskih voda, kanalizacije, izgrađivali i sanirali lokalne putove, često uz asfalt skoro do svake kuće, značajno poboljšali vodocrpilišta. U toku su radovi na izgradnji sortirnice otpada i reciklaže, te započinjemo pročistač otpadnih voda. Radi se na izgradnji gradske tržnice, gradske mrtvačnice. Česte su podrške mladim porodicama na izgradnji kuća”, kazuje nam načelnik Ivančević.

Uz sve to s ponosom ističe da daju poticaje za zapošljavanje i poticaje u poljoprivredi.

Problemi s višim razinama vlasti

Iako je načelnik jedine općina s većinskim hrvatskim stanovništvom u koji nije na vlasti HDZ BiH, saradnja s načelnicima koji su uglavnom iz spomenute stranke je kaže korektna. No, probleme kaže ima u saradnji sa višim razinama vlati, kako s Županijom, tako i Federacijom.

”Nemamo od Županijenikakve podrške za naše projekte. Oni se uglavnom bave sami sobom, dolaze nezakonito i do novca od Elektroprivrede HZ HB, a otuđili su se i od općina i od naroda. Nekada su sredstva za potopljeno zemljište trošena negdje drugdje dok je općina Prozor-Rama dobivala mizeriju. To je postao i najveći problem u tim odnosima. Jednostavno samo kažu kako mi imamo i nama ništa ne treba. A to što je ova općina godinama bila zapuštena dok nismo uspjeli neke stvari preokrenuti nije ih briga”, tvrdi Ivančević.

Uprkos dobrom stanju u općini, Ivančević se jako brine za budućnost toga kraja, je kako navodi, ipak su dio države BiH i sve što se u njoj događa odražava se i na tu sredinu. Stoga je oštro kritikovao predstavnike viših nivoa vlati.

”Mi pokušavamo različitim olakšicama, poticajima, stipendijama zadržati mlade, no, bez države to ne ide baš lako. Ljudi odlaze, jednostavno bježe zbog stanja u državi. Vidite koliko je vremena prošlo od izbora i još nemamo novu vlast u Federaciji BiH, stalne su blokade državne vlasti, stalno su tu neke prijetnje otcjepljenjima i slično. Ko želi ostati u takvoj državi i tu odgajati djecu? Priča se o o danu entiteta, o pravima ovih ili onih, međusobno se preglasavaju umjesto da se dogovaraju, podižu se nacionalne tenzije a stalno su na vlasti i ne napuštaju je. Mislim da čelnici najjačih političkih partija u ovoj zemlji dogovaraju teme oko kojih će se svađati, jer samo tako mogu opstati na vlasti. Njima nisu teme ni putevi, ni vodovodi, ni poduzetništvo, ni socijalni status naroda, ni bolji položaj braniteljske populacije, ni bolje pravosuđe, a općenito ni budućnost naših krajeva. Čak više ne spominju ni Evropsku uniju, a mi vidimo da se integraciji sa EU bliže sve zemlje Balkana osim BiH. Mi smo u stalnom kontaktu sa narodom, znamo da ih muči nedostatak posla, ali još više nesigurnost u budućnost zemlje, nepravde u pravosuđu i državnoj upravi, brojni nametnuti problemi. Zato ne vjerujem u dobru budućnost bilo kojeg kraja dok su na vlasti sadašnji vlastodršci”, poručio je Ivančević.

Čović i Komšić su nama u istoj kategoriji

Bio je jedan od načelnika općine s većinskim hrvatskim stanovništvom koji nije proglasio Željka Komšića nepoželjnom osobom u tom mjestu, kad je izabran za člana Predsjedništva BiH.

”HDZ 1990 je imao svoju kandidatkinju za člana Predsjedništva BiH. To je bila dr. Dijana Zelenika. To je bio naš izbor. Ništa nismo dobili ni od Čovića ni od Komšića. Za nas su obojica u istoj kategoriji”, zaključio je Ivančević.

/Izvor: Klix.ba/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar