KAKO JE NAČELNIK IVANČEVIĆ IZNENADIO OPORBENE VIJEĆNIKE

KAKO JE NAČELNIK IVANČEVIĆ IZNENADIO OPORBENE VIJEĆNIKE

Općinsko vijeće Prozor – Rama na sjednici 26.2.2019. bez glasova HDZ BiH, RDS i HSP-a, usvojilo zaključak kojim se omogućava imenovanje novog v.d. ravnatelja Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit.

Prijedlogom zaključka  o imenovanju v.d. ravnatelja Doma za stare i nemoćne osobe općinski Načelnik dr. Jozo Ivančević je na sjednici Općinskog vijeća 26.2.2019  iznenadio oporbene vijećnike.

„Sa ciljem otpočinjanja rada JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama na Šćitu ovlašćuje se član Upravnog vijeća u ime Općine Prozor – Rama, gosp. Ivo Zane, da zajedno sa članom Upravnog vijeća u ime HU Kuće Mira, fra Andrijom Jozićem,  potpiše Odluku o  razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“na razdoblje od najviše 6 (šest) mjeseci od dana Odluke, koji će organizirati i rukovoditi radom Doma, zastupati i predstavljati Dom prema trećim licima i biti odgovoran za zakonitost rada Doma…“ tekst je koji je, na Načelnikovu inicijativu, vijećnicima iznijela dr. Mara Anđelić, predsjednica Kluba vijećnika HDZ 1990. Nijedan vijećnik oporbe nije glasovao za takav zaključak, iako se po diskusijama vidjelo da tako nešto itekako priželjkuju. Očito su bili iznenađeni ponuđenim rješenjem.

Jasno je da se ovim zaključkom otvara mogućnost pokretanja poslovnih aktivnosti oko Doma za stare i nemoćne osobe na Šćitu. Novi vršitelj dužnosti, kojega će predložiti fra Andrija Jozić, moći će donositi poslovne odluke, privoditi kraju izgradnju Doma, organizirati opremanje i u konačnici njegov početak rada. Zaključkom su vijećnici precizirali dio obveza novog vršitelja dužnosti ravnatelja na način da će ta osoba„…biti odgovorna za:

poduzimanje radnji potrebnih radi dobivanja potrebnih dozvola za početka rada Doma,  

predlaganje upravnom vijeću mjere za efikasan početak obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom osnovan, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja.“

Dosadašnji će v.d. ravnatelja, fra Miljenko Petričević dobiti službeno razrješenje od te dužnosti koju je tražio i za koju je vrlo jasno, pismeno, u više navrata izjavio kako je iznuđena isključivom krivnjom fra Andrije Jozića i njegovim nekorektnim postupcima vezanima za Dom.

Je li ovakav zaključak i rješenje moglo biti doneseno ranije, pitali smo dr. Ivančevića. „Jasno da jest. Nikada nisam poricao mogućnost da Upravno vijeće donese ovakvu odluku. Međutim, fra Andrija je, uz savjete nekih svojih odvjetnika, povlačio bahate poteze na način da je pokušao imenovati neko svoje Upravno vijeće, raspisivao je svoj natječaj za ravnatelja, a pri tome je pozivao mene da dam suglasnost na to. Ja znam da nisam ovlašten birati ravnatelja, da bi takav izbor bio nezakonit, da to ne može ni fra Andrijino nelegalno Upravno vijeće. To govorim cijelo vrijeme, nisam ni sad odstupio od tog stava ni milimetar. To može učiniti samo legalno Upravno vijeće, a njegov je član i fra Andrija, tako da to načelo poštuje i ovaj novi zaključak Općinskog vijeća“, rekao nam je Načelnik Ivančević.

Vijećnici oporbe su u svojim diskusijama tražili slično rješenje, ali pri glasovanju po Vašem prijedlogu nisu bili spremni to podržati. Kako to tumačite, pitali smo Načelnika. „Da, po nespremnosti vijećnika oporbe da podrže ovakav prijedlog pomalo zaključujem  da toj cijeloj ekipi i ne odgovara nikakvo rješenje oko Doma. Odgovara im izmišljanje sa ciljem da nekako ocrne Općinu i mene osobno. Ipak, nadam se da će nadvladati razum i da će fra Andrija iskoristiti ovaj prijedlog i najnoviji zaključak Općinskog vijeća te završiti sa izgradnjom i opremanjem Doma“, odgovorio je dr. Ivančević.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar