Konvencije protiv korupcije u BiH

Konvencije protiv korupcije u BiH

SARAJEVO – Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o početku drugog preglednog kruga implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

U prethodnom periodu uspješno je realiziran prvi krug samoprocjene provođenja Konvencije UN-a protiv korupcije u BiH, a sada započinje drugi krug koji će trajati pet godina, s tim da će Bosna i Hercegovina biti nadgledana u prvoj godini provođenja.

Ministarstvo sigurnosti i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zajedno će finalizirati izvještaje o implementaciji Konvencije za dva poglavlja koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o poglavljima Preventivne mjere za koji će izvještaj sačiniti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Povrat dobara u vezi s mjerama prevencije pranja novca, o čemu će izvještaj sačiniti Ministarstvo sigurnosti.

Dnevno.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar