Vlada opet ‘pukla’ na Bošnjaku

Vlada opet ‘pukla’ na Bošnjaku

Ministar zdravstva HNŽ-a Goran Opsenica u utorak je, po drugi put, na Vladi predložio imenovanje Rade Bošnjaka za direktora ove važne ustanove , jer mu je mandat istekao još 19. lipnja, ali je šest ministara iz SDA bilo protiv, a šest iz HDZ-a za tako da imenovanje nije prošlo.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije  (HNŽ) već duže vremena ne uspijeva riješiti nijednu problematičnu odluku, ni imenovanje, a tako je bilo i u utorak kada se Vlada ponovno podijelila na pola zbog imenovanja direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje (ZZO) HNŽ-a.

Ministar zdravstva HNŽ-a Goran Opsenica u utorak je, po drugi put, na Vladi predložio imenovanje Rade Bošnjaka za direktora ove važne ustanove , jer mu je mandat istekao još 19. lipnja, ali je šest ministara iz SDA bilo protiv, a šest iz HDZ-a ‘za’, tako da imenovanje nije prošlo.

SDA čeka dogovor
HDZ BiH i SDA u HNŽ-u  već duže vrijeme ne mogu da se dogovore oko  imenovanja  direktora ZZO-a HNŽ-a.

Komisija koju je formirao ministar zdravstva Goran Opsenica odabrala je još u lipnju  dosadašnjeg direktora Radu Bošnjaka kao najboljeg kandidata, ali je SDA ovo imenovanje i  tada blokirala na Vladi HNŽ-a.

Iz te stranke tražili su da mjesto direktora pripadne njima. Za SDA je sporna i činjenica da ne postoji koalicioni dogovor oko imenovanja. Oni su mišljenja da su oštećeni  kada je u pitanju popunjavanje važnih pozicija u HNŽ-u i žele to ispraviti.

Tako je SDA još prije pola godine donijela odluku da se zaustave sva imenovanja dok se ne potpiše aneks na sporazum HDZ-a i SDA o formiranju vlasti u HNŽ-u kojim bi bile podijeljene pozicije između koalicijskih partnera.

Bošnjak ostaje

Nakon što je Bošnjaku u lipnju istekao mandata, ZZO HNŽ-a našao se u blokadi. Međutim, Bošnjak se uskoro vratio na posao na osnovu mišljenja Ureda za zakonodavstvo koji je protumačio ”da direktor ostaje da radi dok ga Vlada ne razriješi.”

Treba napomenuti i to da je ZZO jedna od najznačajnijih institucija u županiji čiji proračun je težak između 110 i 120 milijuna maraka, dok proračun HNŽ-a iznosi 178 milijuna.

Što će se dalje dešavati  oko imenovanja direktora ZZO-a za sada nije poznato. No, sadašnje Upravno vijeće kojem je također istekao mandat i direktor nastavit će  obavljati dosadašnje poslove do imenovanja novih.

Iz Vlade HNŽ-a su kazali kako je ministar Opsenica zbog ove situacije zatražio mišljenje federalnog ministarstva pravde, federalnog ministarstva zdravstva, te Ureda za zakonodavstvo HNŽ-a.

”Sukladno mišljenjima Federalnog ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo HNŽ postojeće Upravno vijeće Zavoda  ima ovlasti vršiti funkciju u punom kapacitetu, odnosno upravljačke strukture  imaju pravo i obvezu nastaviti svoj rad u kontinuitetu, te legalno donositi odluke sve dok nadležno tijelo ne donese odluku o njihovom razrješenju. Podsjećamo kako i Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i dalje  vrši svoju  funkciju i obavlja poslove iz svoje mjerodavnosti bez obzira na istek mandata.

Prema mišljenu Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva zdravstva i Ureda za zakonodavstvo HNŽ istaknuto je da Zavod mora imati sve zakonom propisane uvjete za funkcioniranje, te da postojeći direktor Zavoda ima pravo, obvezu i odgovornost i dalje u punom kapacitetu obnašati dužnost direktora Zavoda. Bitno je spomenuti da je direktor Rade Bošnjak upisan  u sudski registar kod Općinskog suda u Mostaru kao osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ. Uvažavajući mišljenja naprijed navedenih relevantnih institucija, a prije svega institucija federalne razine koje su mjerodavne za davanje mišljenja kada  se radi o federalnim propisima, evidentno je da su  sve donesene odluke direktora i Upravnog vijeća Zavoda legitimne”, obrazložio je ministar Opsenica.

Dva mandata
Rade Bošnjak je već dva mandata bio na čelu ZZO-a. Prvi put od  2004. do 2008. godine nakon čega je otišao za zastupnika u sabor Republike Hrvatske, a potom se 2012. ponovno vratio na čelo ove institucije. U međuvremenu i za vrijeme dok je Vladu HNŽ-a vodio HDZ 1990, direktorica je bila Lela Arapović

Dnevni list.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar