Konvencije protiv korupcije u BiH

Konvencije protiv korupcije u BiH

SARAJEVO – Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o početku drugog preglednog kruga implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu uspješno je realiziran prvi krug samoprocjene provođenja Konvencije UN-a protiv korupcije u BiH, a sada započinje drugi krug koji će trajati pet…

Pročitajte više