Lokalni izbori 2020. godine odgođeni za 15. studeni

Lokalni izbori 2020. godine odgođeni za 15. studeni

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 25. sjednici donijelo Odluku o  odgađanju održavanja Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 15. studenog 2020. godine.

Podsjećamo da je 07. svibnja, kada je Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo Lokalne izbore 2020. godine, počeo teći zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale obezbijediti sredstva za provedbu izbora sukladno odredbama članka 1.2a Izbornog zakona BiH.
S obzirom da je navedeni rok istekao, a da novčana sredstva nisu obezbijeđena, Središnje izborno povjerenstvo BiH je primjenilo odredbe članka 14.2 Izbornog zakona BiH.
Središnje izborno povjerenstvo BiH je danas usvojilo i Naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti.
Nakon obavljenih konsultacija sa Agencijom za javne nabavke BiH, SIP BiH je odlučilo raspisati javne nabavke na osnovu procjenjenih vrijednosti nabavki predviđenih i odobrenih u Dokumentu okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine (DOB) za period 2019. – 2021. godine, a koje se odnose na Lokalne izbore 2020. godine. Ovde je važno napomenuti da  postoji mogućnost donošenja odluke o dodjeli okvirnog sporazuma i potpisivanje okvirnog sporazuma na određeni period nakon provedene procedure javne nabavke, s tim da se ugovor o realizaciji nabavke potpisuje kada budu osigurana sredstva.
Lokalni izbori 2020. godine će se provesti za:
– 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
– 56 skupština općina u Republici Srpskoj,
– 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
– 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
– 7 skupština gradova u Republici Srpskoj,
– 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i
– Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 odbornika, odnosno vijećnika.
Po prvi put na Lokalnim izborima, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno od strane birača, u skladu s izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.
Izbore za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara, Središnje izborno povjerenstvo BiH će raspisati po sticanju neophodnih uvjeta.
Naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koji je Središnje izborno povjerenstvo BiH danas usvojilo precizno utvrđuje rokove izbornih aktivnosti i javnosti je dostupno na Internet-stranici SIP BiH.
Izdvajamo neke od najznačajnijih rokova i aktivnosti:
Od 27. svibnja do 03. srpnja do 16:00 sati teče rok u kojem političke stranke i neovisni kandidati podnose Središnjem izbornom povjerenstvu BiH prijave za ovjeru sudjelovanja na Lokalnim izborima 2020. godine. Cijeneći epidemiološku situaciju, omogućena je elektronska dostava prijave za ovjeru sa pratećom dokumentacijom, uz obavezu da se originalna dokumentacija dostavi putem pošte Središnjem izbornom povjerenstvu BiH prije isteka roka za podnošenje prijave.
Svi obrasci za prijavu političkih subjekata, osim obrazaca za prikupljenje potpisa potpore birača, dostupni su na internet-stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Obrasci za prikupljanje potpisa potpore birača mogu se preuzeti  od 26.05.2020. godine  u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o čemu se vodi evidencija.
U periodu od 19.07.2020. godine do 28.07.2020. godine ovjerene političke stranke i ovjereni neovisni kandidati podnose prijavu za ovjeru koalicija, odnosno listi neovisnih kandidata.
Kandidacijske liste se dostavljaju u periodu od 05.08.2020. godine do 17.08.2020. godine.
Izborna kampanja  počinje 16. listopada i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 14. studenog, do 07:00 sati ujutro.
Rok za prijavu birača van BiH za Lokalne izbore 2020. godine ističe 01.09.2020. godine u 24:00 sati. Prijavni obrasci PRP1 i PRP2 sa naputkom o načinu prijave i dostave dostupni su na internet-stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.
Središnje izborno povjerenstvo BiH će koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi se obezbijedila nesmetana provedba svih zakonom propisanih izbornih radnji i aktivnosti. Još jednom apeliramo da nadležne institucije osiguraju financijska sredstva za provedbu Lokalnih izbora 2020. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar