Majke iz cijele BiH žele da im djeca vrijede isto

Majke iz cijele BiH žele da im djeca vrijede isto

Rodilje iz cijele BiH nezadovoljne su svojim statusom, odnosno činjenicom da još uvijek nije donesen obiteljski zakon kojim bi bila uređena oblast isplate rodiljskih naknada i dječjeg dodatka, piše Večernji list BiH.

Svoje nezadovoljstvo odlučile su iskazati pokretanjem internetske peticije za donošenje nove regulative o rodiljskim naknadama. Peticiju je u samo nekoliko dana potpisalo više od petsto majki, a cilj je da rezultati iste dođu do nadležnih institucija koje bi se konačno trebale ozbiljnije pozabavit ovom temom.

Iz komentara koji se mogu vidjeti na internetskoj stranici na kojoj je postavljena peticija vidljivo je koliko su rodilje ogorčene činjenicom da dijete u Sarajevskoj, Tuzlanskoj ili pak HNŽ-u ne vrijedi isto. “Smatram da su sve žene rodilje jednake i trebaju imati jednaka prava po ovoj osnovi”, kaže u svom komentaru jedna od majki. Kao razlog svojeg potpisivanja peticije druga majka navodi diskriminaciju rodilja u svakom smislu riječi, posebice onih koje nisu u radnom odnosu. “Ja sam majka četvoro djece i naravno da podržavam ovu peticiju jer su majke u BiH obespravljene. Nemaš mogućnost zaposlenja, a teško je uzdržavati veliku obitelj”, navodi jedna od potpisnica ove peticije.

Zanimljivo je spomenuti da se među potpisnicima pronašao i određen broj muškaraca koji upozoravaju na “bijelu kugu” koja je sve prisutnija u BiH. Trenutačno prava rodilja ovise o tome u kojoj županiji imaju mjesto prebivališta te tako u nekim županijama zaposlene majke primaju i 90 % plaće rodilje, ostvarene u prethodnih 6 mjeseci (TŽ), dok, primjerice, u HNŽ-u imaju pravo samo na jednokratnu pomoć za opremanje djeteta u visini od 400 KM.

Kada je riječ o nezaposlenim majkama, i tu prava variraju od županije do županije. Podsjetimo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izradilo je prednacrt zakona o zaštiti obitelji s djecom još prije više od šest godina, međutim, dosad isti nije usvojen. Prema ovom zakonu je predloženo da se u proračunu FBiH planira i osigura dio (50 % FBiH – 50 % županija i alternativa: 70% FBiH – 30 % županija) potrebnih sredstava za financiranje četiri osnovna prava obitelji s djecom i to: dječji dodatak, naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna pomoć za opremu djeteta, piše Večernji list BiH.

Ako se usvoji predloženi zakon, dodatak na djecu bi iznosio 8% od prosječne plaće u FBiH, naknada ženi-majci u radnom odnosu bila bi prosječna plaća zaposlene žene prije rodiljskog. Novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu bila bi naknada u visini najniže plaće u FBiH, dok bi jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta iznosila 50 posto od prosječne plaće u FBiH.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar