Mića Ribar i Dekorativa mogli bi stići i do Strasbourga

Mića Ribar i Dekorativa mogli bi stići i do Strasbourga

Zbog ribnjaka u koritu rijeke Krupić u Prozor-Rami Ramljak Milenko Zadrić najavljuje pravnu bitku do Strasbourga. Priča te dokumentacijom potkrjepljuje da se njemu, tj. njegovu ocu Jozi Zadriću osporava rad, jer su tuženi i izgubili od nizvodnog ribnjaka u vlasništvu poduzeća Tip Dekorativa, dok se s druge strane ništa ne poduzima po pitanju činjenice da su Dekorativini bazeni u samom koritu rijeke, što je protuzakonito.

 

Zadrić smatra da je pravda prema njima bila brza i dostižna budući da je u Dekorativinu ribnjaku radio i otac jednog državnog ministra, dok s druge strane, kad se treba ukloniti nezakonito sagrađeno u koritu rijeke inspekcijama ne žuri. Isto potvrđuje i Zadrićev odvjetnik Semir Guzin, koji objašnjava da se ovdje radi o dva ribnjaka. Odvjetnik pojašnjava da je Zadrićev ribnjak uzvodno i Dekorativa ga je tužila zbog štetnih emisija i dobila, a sami imaju bazene u koritu rijeke, što je protuzakonito.

 

Poništeno rješenje o uklanjanju

 

Na teren su izlazile brojne inspekcije, među njima i općinska urbanistička inspektorica. Ona u prosincu prošle godine, temeljem zahtjeva Joze Zadrića, donosi rješenje kojim poduzeću TIP Dekorativa nalaže da ukloni izgrađene bazene koji se nalaze u koritu rijeke Krupić.

Međutim, županijski građevinski inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ-a, po žalbi poduzeća Dekorativa donosi rješenje kojim, iz proceduralnih razloga, poništava rješenje o uklanjanju bazena iz korita rijeke, te predmet vraćaju prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

 

Troškovi postupka rastu

 

Potom prvostupanjski organ donosi novo rješenje u kojem odbija zahtjev Zadrića, navodeći da nije bilo naknadnih radova na ovoj lokaciji ne utvrdivši moguće propuste prigodom starih. Novih informacija u predmetu nema, jer je postupajuća inspektorica na porodiljnom.

Zadrić je sav u svojoj borbi, naružao se sa više stotina rješenja, zahtjeva i presuda te im čak zna i redoslijed u fascikli. Izvjesno je da od svojih zahtjeva neće odustati, a tvrdi da ga je do sada cijeli proces koštao tisuće i tisuće maraka. Samo po presudi Općinskog suda u Konjicu od travnja 2018. Zadrići su dužni poduzeću TIP Dekorativa uplatiti troškove parničkog postupka u iznosu od 26.625 maraka.

U Dekorativi pak druga priča

Direktor Krešimir Fučec kaže da gospodin Milenko Zadrić manipulira javnost, općinski sud Konjic, općinske organe, ministarstva, i na taj način iznosi  neistine te  TIP „Dekorativa“ d.d. Prozor-Rama nanosi ogromnu štetu.

Ističu da su „pod stalnim napadom“ gospodina Zadrića.

 

„Onog trenutka kad je TIP “DEKORATIVA” prestala da se samo brani već počela zahtjevati ostvarivanje svojih prava nastao je problem i evo dobio svoj epilog. Međutim činjenica je da ovo poduzeće i pored svih silnih prijava nikada niti od jednog organa nije dobilo bilo kakvu zabranu ili bilo kakvu kaznu. Za razliku od Zadrića kojem su, između ostalog, nadležni sudovi zabranili rad. I evo konačno se dospjelo do medija u kojima se ovo poduzeće pokušava satanizirati iako posjeduje sva moguća odobrenja i dozvole još iz prijeratnog perioda“, priča Fučec.

Kaže da Zadrić već dugi niz godina pokreće razne vrste sporova protiv njihovog  poduzeća, a da su svi okončani u korist TIP “DEKORATIVA”d.d Prozor.

„Gospodin  Zadrić je pokušao i u vanrednom pravnom lijeku  koji je odbijen od Vrhovnog suda  F BiH isti samo na razne načine pokušava da izbjegne i ne ispoštuje važeću presudu općinskog suda u Konjicu. Presudom je gospodinu Jozi Zadriću zabranjen rad  u njegovom ribogojilištu  „Krupić“ i isti dalje radi iako nema obrtnicu za taj rad“, navodi Fučec.

 

Upitan je li općinska inspekcija donosila rješenja da uklonite bazene iz korita rijeke Krupić i zbog čega, Fučec kaže da je općinska inspekcija donijela jedno, po njemu nesuvislo rješenje, koje je poništeno, a radi se o ranije spomenutom rješenju o uklanjanju bazena iz korita rijeke.

 

Peticija mještana

 

Upitan da komentira jesu li dijelovi bazena u koritu rijeke i kao takvi protuzakoniti Fučec tvrdi da niti jedan jedini bazen nije izgrađen mimo datih odobrenja i tada urađenih projekata. „Već sam rekao početak svih odobrenja jeste prethodno utvrđen opći interes od strane tadašnje SO Prozor. Opći interes je donesen iz razloga neophodnog uređenja predmetnog lokaliteta i kao mjera zaštite od štetnog djelovanja vode s obzirom da je Krupić bujični tok koji je na ovom lokalitetu pravio močvaru.

 

Kao hidromelioracijske mjere projektirani su i izgrađeni bazeni u svemu prema datim odobrenjima. Sve je to izgrađeno u skladu sa tada važećim zakonima i nijedno odobrenje nikada nije poništeno ili stavljeno van snage. Također, dozvole za objekte izdate su i od strane organa nadležnih za poslove vodoprivrede u čiju nadležnost spada i ovo pitanje.

 

Tako da o nezakonitosti se ne može govoriti ni na koji način. Za razliku od takvog stanja po pitanju objekata našeg ribnjaka, situacija sa ribnjakom Joze Zadrića je skroz drugačija, ali o tome neka odluku donose nadležni organi.

O osobnim shvaćanjima pojedinaca ne mogu suditi“, komentira Fučec. S druge strane, Zadrić dostavlja mišljenje sudske vještakinje Adise Tojaga, da objekt ribogojilišta Krupić nije u potpunosti skladu s projektnom dokumentacijom, te da su razlike u odnosu na projektnu dokumentaciju lokacija objekta mrjestilišta, broj bazena(izveden veći broj) i način gradnje istih.

 

Sedam potpisnika peticije

 

Kada je u pitanju širi intres Zadrić podsjeća da su mještani sela Duge i Perići 2017. potpisivali peticiju od koje traže da se izvrši inspekcijski nadzor na lokaliteltu „Ljubunačka rika“, na vodozahvatu poduzeća TIP Dekorativa.

U peticiji su navodili da to poduzeće koristi praktično svu vodu iz rijeke, te je ugrožen zakonski minimum, kao i opstojnost flore i faune, ali i onemogućeno mještanima spomenutih sela da natapaju parcele. Potpisalo se njih sedam.

Zadrići žele nastaviti raditi. Milenko kaže da je od osmero unučadi njegovog oca Joze šestero napustilo Bosnu i Hercegovinu, a izgledno je da će i ostalih dvoje. I Dekorativa želi nastaviti raditi, tvrdi da je sve po propisima. Inspekcije koje su sudjelovale u ovom svemu nisu samo općinske, puno puta nadzor su radili županijski i federalni inspektor za vode, ovlaštene osobe iz Agencije za vode  Jadranskog sliva, i neki drugi, ali vidimo da nitko nije završio posao.

Saznali smo da su u Općini Prozor – Rama dali prijedlog da se dugogodišnje prepirke i međusobne tužbe pokušaju riješiti dogovorima i ponudili svoj angažman kao medijatora, ali jedna strana, Dekorativa, nije pristala na to. Stoga se očekuje još tužbi i sudskih procesa.

 

/Izvor: Hercegovina.info/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar