• Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu
 • Na Rimskom putu

Na Rimskom putu

Arheološka otkrića na Gracu u Ljubuncima, općina Prozor-Rama dala su potpuno novo svjetlo na povijest ovog kraja. U narodu su bile brojne predaje koje su na svoj način pripovijedale o prošlosti.

U nekadašnjim vremenima dok je vatra pucketala na ognjišću okupljeni su slušali neko starije čeljade kako pripovijeda o tim vremenima. Te priče su često započimale riječima: „Meni je moja did pričao kako je nekada ovdje živio neki narod… ili Meni je moja baba pričala da su ovda prolazila cesta kojom su išli Rimljani…“

Upravo tragajući za tim pričama o rimskim putovima i drugim sličnim usmenim predajama došlo se do senzacionalnih otkrića na brdu Gradac u Ljubuncima. Otkrića na Gracu potvrdila su predaju o gradu, rimskim putovima i crkvama.

Da podsjetimo, na Gracu je  istraživački tim pod vodstvom prof. Snježane Vasilj otkopao rimsku čatrnju, reljefni prikaz ilirskog boga Silvana, crkvu iz 5. stoljeća te brojnu keramiku, predmete i oružje. Ovom se mora dodati i otkriće ostataka građevine i posudica starih oko 4 tisuće godina.  To dovoljno govori o milenijskom životu na ovom prostoru. Nakon nedavno potresa često su se mogle čuti šale na račun tih iskapanja i pomjeranje Silvana kao kazni za ta kopanja i premještanja.

Uzimajući u obzir arheološka otkrića i narodnu predaju o rimskim putovima možemo pokušati složiti taj mozaik.

Prvi i najvažniji pokazatelj da je rimski put od Splita i Salone preko Delminiuma išao preko Barbare (Varvare), zatim Uzdola je otkriće Graca. Važna strateška kota sa već pobrojanim otkrićima je bila važna točka na putu prema rudnicima u Kreševu.

Put je prolazio u podnožju Graca i odatle dalje preko Uzdola u Staro selo, točnije u Banja Lučicu. U Banja Lučici se nalaze stope rimskog mosta preko kojeg se prelazilo rječicu Volijak kuju tvore Rika i Blazinka. Tu se sve do ovog rata nalazila kovačka radnja koja je sigurno jedan od znakova odmorište i vršenje potkivanja konja sa popravcima teretnih i putnih kola. Put je odatle nastavljao preko Dernečišća i Solakove kule na Bare gdje su temelji bazilike iz 6. stoljeća. Ta bazilika je još jedan čvrsti dokaz tog puta. Sa Bara se dalje išlo preko Dusine u Kreševo.

Tu je još nekoliko veoma važnih pokazatelja koji potvrđuju da je tim područjem prolazio važan rimski put, ali i u kasnijim vremenskim razdobljima sve do ovih novijih vremena kada je taj put potpuno zapostavljen. Lokalitetima kojima je prolazio put postoje nekropole stećaka, izvori pitke vode i naselja sa osobitim toponimima. Primjerice, područje od Komina sve do Banja Lučice zove se Staro selo a neki ga zovu i Gornja Vast.

U toj udolini okruženoj visokim brdima sve do ovog posljednjeg rata živjelo je više od 200 katoličkih domaćina u naseljima Škarice, Banja Lučica, Krstac, Šćipe, Liska, Ivanci, Pajići i Vratna gora sa brojnim zaseocima.

Kako je put zapostavljen tako su i ova naselja  potpuno srušena, oplljačkana i spaljena.

Država je potpuno zapostavila ovo područje. Međutim, ovim arheološkim otkrićima na Gracu koje je poduzela općina Prozor-Rama očekivati je da će se daljnjim aktivnostima naći mjesta za pridavanje značaja Rimskom putu i naseljima koja su bila uz njega. Stvorit će se i izletnička i turistička perspektiva. Država bi konačno morala omogućiti da oni koji žele obnove svoje domove.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar