Nacrt Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor

Nacrt Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor

Odlukom o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacijskog plana za period od 5 godina, a naročito granice regulacijskog plana, urbanističko tehnički uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, te odnosi prema postojećim objektima.
 
Plan definira odnos prostorne cjeline i šireg područja, s analizom postojećih namjena površina i objekata, postojećih prirodnih i izgrađenih uvjeta i njihovo vrednovanje, uz definiranje ograničenja mogućnosti korištenja prostora te predviđa projekciju zaštite i uređenja prostorne cjeline sa urbanističkim pokazateljima.
 

Izmjene i dopune Regulacijskog plana centar Prozor – Nacrt plana

Namjena površina i objekata

Namjena površina i objekata

Odluka o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar