Najava: 20. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Najava: 20. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 20. (dvadesetu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 19. studenog 2014. godine (srijeda) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru s početkom rada u 10,00 sati.

S predloženim dnevnim redom
 

– Usvajanje Izvatka iz zapisnika s 19-te sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama.
 

DNEVNI RED
 
1. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 30.09.2014.godine,
2. Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2015. godinu,
3. Nacrt izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor,
4. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor – Rama,
5. Prijedlog Odluke o zabrani raspolaganja nekretninama u K.O. Lapsunj,
6. Prijedlog Odluke o objavljivanja javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor – Rama i javni oglas,
7. Prijedlog Odluke o pristupanju certificiranja općine Prozor – Rama,
8. Prijedlog Odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist HNŽ/K,
9. Nacrt Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
10. Nacrt Odluke o komunalnom redu,
11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š Marka Marulića Prozor,
12. Informacija o stanju i problematici u radu JU „Gradska ljekarna" Prozor – Rama,
13. Socijalna karta općine Prozor-Rama,
14. Informacija o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća u periodu 01.04. – 30.09.2014.godine,
15. Informacija o korištenju javnih površina,
16. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor – Rama,
17. Pitanja i Inicijative vijećnika. 
                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar