Najava: 36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  36. (tridesetšestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  25.2.2020. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru s početkom rada  u 10,00  sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

  1. Izvadak iz  zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u općini Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine troškova dopunskom premjera u postupku rješavanja prigovora tijekom izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u K.O. Gmići,  
  4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja i provođenja promjena na nekretninama – cijepanje parcele na području općine Prozor – Rama,
  5. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu,
  6. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 31.12.2019.godine sa Izvješćem o korištenju sredstava rezervi,
  7. Izvješće o stanju rješavanju predmeta upravnog postupka po Službama za upravu općine Prozor – Rama za 2019.godinu,
  8. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2019.godinu,
  9. Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u općini Prozor – Rama za 2019.godinu,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing