NAJAVA: JAVNO GOVORENJE “Moja priča: PRO-Budućnost”

NAJAVA: JAVNO GOVORENJE “Moja priča: PRO-Budućnost”

Catholic Relief Services (CRS) u suradnji sa Općinom Prozor – Rama u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Međunarodne agencije za međunarodni razvoj (USAID) organizira Javno govorenje ”PRO-Budućnost” 19.10.2016.godine u sali zgrade HC-a s početkom u 14 h.

 

 KONCEPT JAVNOG GOVORENJA „MOJA PRIČA“

19.10.2016. PROZOR – RAMA (Sala zgrade HC-a) s početkom u 14h

 

  1. Pozdravna riječ moderatora
  2. Javno govorenje (tri govornika/ice) po 15minuta
  3. Moderirana diskusija

 

NAPOMENA: Javno govorenje „Moja priča“ PRO-Budućnost poštuje pedagoška načela i principe, prilagođavajući se dobi i vrsti skupine kojoj je namijenjeno.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar