NAJAVA: Konzultacije za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”

NAJAVA: Konzultacije za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”

Pozivaju se mladi u dobi od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, volonteri/ke u zajednici), predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja općine Prozor-Rama, spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice, da sudjeluju u konzultacijama koje se organiziraju u okviru platforme “Dijalog za mlade” u četvrtak, 11. svibnja, 2023. godine, s početkom u 12 sati u vijećnici Općine Prozor-Rama.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identificiraju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice.

Identificirati pitanja i odgovore od vitalnog značaja za lokalnu zajednicu

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizirati će se konzultacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da sudjeluju u društvenom životu zajednice i bliže surađuju sa lokalnim vlastima.

Uskoro javni poziv za podršku mladima

Nakon obavljenih konzultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, tijekom 2023. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Prozor-Rame putem kojeg će organizacije civilnog društva imati priliku predložiti za financiranje i provedbu onih inicijativa koje su prioritizirane u okviru konzultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažirati mlade za sudjelovanje u životu lokalne zajednice.

Dijalog za mlade je konzultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizira se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg financira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu s Općinom Prozor-Rama.

Foto: Ilustracija/Ramski Vjesnik

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar