Najviše se potroši vode u Neumu, najmanje u Širokom Brijegu

Najviše se potroši vode u Neumu, najmanje u Širokom Brijegu

Prema podacima ukupne količine voda koje se zahvaćaju na izvorištima Sliv Neretve s Trebišnjicom, Sliv Krke i Cetine te obalno more za potrebe vodoopskrbe iznose 43,591.478 m3/god, navodi se u strategiji upravljanja vodama u FBiH za razdoblje 2010. – 2022. u čijem smo posjedu, piše Večernji list BiH.

Potrošnja po stanovniku

Prosječna, bruto specifična potrošnja vode izražena kao odnos ukupno zahvaćenih količina i ukupnog broja stanovnika obuhvaćenih javnim vodovodima je 556,3 l/stan/dan. Strukturu ove bruto specifične potrošnje vode čine: specifična potrošnja kućanstva, specifična potrošnja gospodarstva i institucionalne potrošnje te neoprihodovana voda, odnosno gubici. Specifične potrošnje vode stanovništva u kućanstvima se kreću u prosjeku oko 115 l/stan/dan. Sliv Neretve s Trebišnjicom u FBiH kao se navodi u dokumentima obuhvaća općine Mostar, Čapljina, Čitluk, Rama, Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški, Grude, Jablanica, Konjic i Stolac.

Javnim sustavima vodoopskrbe je obuhvaćeno oko 188.000 stanovnika, odnosno oko 60% ukupnog broja stanovnika. Bruto specifična potrošnja je u prosjeku 592 l/stan/dan, a razlike su izuzetno velike od područja do područja (Široki Brijeg oko 111 l/stan/dan do enormnih 1200 l/stan/dan za Prozor-Ramu). Specifična potrošnja stanovništva za ovaj sliv se kreće oko 118 l/stan/dan, pri čemu je za općinu Široki Brijeg vrijednost specifične potrošnje dosta niža i dostiže oko 43 l/stan/dan. Ukupno zahvaćene količine vode sliva Neretve iznose 40,626.187 m3/god., od čega je stanovništvu isporučeno 8,091.876 m3/god., a za gospodarstvo i javnu potrošnju 4,018.044 m3/god. Gubici se u prosjeku procjenjuju na 70%. U neposredni sliv Jadrana spada općina Neum.

Bruto specifična potrošnja za ovaj podsliv iznosi oko 1006 l/stan/dan. Ukupno zahvaćene količine vode iznose 1,101.600 m3/god., od čega je stanovništvu isporučeno 267.289 m3/god., a gospodarstvu 166.856 m3/god. Sliv rijeka Krke i Cetine u FBiH obuhvaća općine Livno, Duvno i Bosansko Grahovo te dijelove općina koje pripadaju ovom vodnom području, ali se jednim dijelom nalaze u drugom vodnom području: Glamoč i Kupres. Najveći broj stanovnika živi u Livnu i Tomislavgradu, a Javnim sustavima vodoopskrbe je obuhvaćeno svega nekih 40% stanovnika. Bruto specifična potrošnja za ovaj sliv je 216,3 l/stan/dan, a po pojedinim vodovodnim sustavima su vrlo različite i kreću se u intervalima od 48,2 l/stan/dan za Bosansko Grahovo do 316 l/stan/dan za Tomislavgrad.

Procjene gubitaka

Općenito, za ovaj sliv je karakteristično da je mali prostorni obuhvat stanovništva koji se opskrbljuje vodom iz vodovodnih sustava, kao i ukupno zahvaćene količine vode. Ukupno, zahvaćene količine vode iznose 1,863.693 m3/god., od čega je stanovništvu isporučeno 636.212 m3/god., a za gospodarstvo i javnu potrošnju 288.601 m3/god. Gubici se u prosjeku procjenjuju na oko 50%, premda za područje Glamoča idu i do 70%. Veliki broj stanovnika je orijentiran na pojedinačne zahvate vode iz čatrnja, bunara te malih lokalnih vodovoda.

pogled.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar