Najviše zastupnica u skupštinama svih županija dolazi iz medicinske struke

Najviše zastupnica u skupštinama svih županija dolazi iz medicinske struke

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE su u ovom razdoblju objavljivali kratke biografije žena koje su izabrane u parlamente. U posljednjem tekstu ovog serijala, upoznajte zastupnice u skupštinama svih županija.

Kada se radi o broju izabranih žena u skupštinama, one u Skupštini Livanjske županije čine 4,00 posto skupštinskih zastupnika, u Skupštini Unsko-sanske županije 6,66 posto, Bosansko-podrinjske 16 posto, Srednjobosanske 16,66 posto, Zapadno-hercegovačke 30,43 posto, Hercegovačko-neretvanske 26,66 posto, Posavske 23,81 posto, Tuzlanske 22,85 posto, a Skupštine Zeničko-dobojske županije i Sarajevske županije imaju jednak udio izabranih zastupnica, po 20,00 posto.

Zastupnica u Skupštini HBŽ-a

Batarilo Anita ( koalicije HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP Herceg Bosne ) je u ovoj Skupštini osvojila 9 mandata.

Zastupnice u Skupštini Unsko-sanske županije

U Skupštinu Unsko-sanske županije izabrane su dvije žene:
Zulić Nedima (DF) je rođena 14. 4. 1966. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a specijalizirala se za obiteljsku medicinu, piše Soc.ba.
Šušić Merisa (SBB) je diplomirana pravnica.

Zastupnice u Skupštini Bosansko-podrinjske županije

U Skupštinu Bosansko-podrinjske županije izabrane su četiri žene:
Obuća Aida (SDA) je rođena 9. 7. 1975. godine. Diplomirana je pravnica koja je zaposlena u J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde.
Delizaimović Alma (SDA) je rođena 26.5.1967. godine. Završila je Filozofski fakultet, Univerziteta u Sarajevu, profesorica je pedagogije i psihologije . Magistarica je znanosti socijalnog rada. Ministrica je obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Vlade BPK-a.
Velić Edita (DF) je apsolventica na Fakultetu za informacijske tehnologije u Mostaru. Ima 22 godine.
Milović Daliborka (Liberalna stranka) je rođena 7. 6. 1973. godine. Diplomirana je pravnica.

Zastupnice u Skupštini Srednjobosanske županije

U Skupštinu Srednjobosanske županije izabrano je pet žena:
Mahmutbegović Melika (SDA) je rođena 20. 4. 1959. godine. Završila je Medicinski fakultet u Sarajevu. Direktorica je Doma zdravlja u Bugojnu.
Crnica Halima (SDA) je predsjednica kluba SDA.
Bradara Lidija (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 1971. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Direktorica je Političke akademije HDZ-a članica je Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke, Općinskog odbora Kiseljak te Županijskog odbora Središnja Bosna.
Hrustić Edina (SBB) je članica Predsjedništva SBB-a.
Gadža Mateja (HDZ 1990) je rođena 7.6.1986. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predsjednica je Županijskog odbora Mladeži HDZ 1990, Županije Središnja Bosna i potpredsjednica Županijskog odbora HDZ 1990, Županije Središnja Bosna.

Zastupnice u Skupštini Zapadno-hercegovačke županije

U Skupštinu Zapadno-hercegovačke županije izabrano je sedam žena:
Grbešić Tanja (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti Široki Brijeg.
Kraljević Suzana (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je doktorica medicine.
Galić Ružica (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne)
Lasić Erina (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je vršila funkciju predsjednice Zajednice žena OO HDZ BiH.
Čuvalo Mirela (HDZ 1990) je završila Filozofski fakultet, smjer kroatistika i povijest na Sveučilištu u Zagrebu. Radi kao profesorica u Gimnaziji „Ljubuški“.
Bukmir Bojana (Narodna stranka Radom za boljitak) je tehnička tajnica Narodne stranke Radom za boljitak u Ljubuškom i dugogodišnja je članica iste.
Češkić Marija (HSP dr. Ante Starčević BiH)

Zastupnice u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije

U Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije izabrano je osam žena:
Raguž Ivona (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne)
Dujmović Zora (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 10. 2. 1953. godine. direktorica je Centra za socijalni rad u Mostaru u kojem radi već 32 godine.
Martinović Andrea (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je potpredsjednica Mladeži HDZ BiH, magistrica je politologije na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru.
Dilberović Elvira (SDA) je rođena 24. 10. 1973. godine. Diplomirala je na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Postdiplomski studij je završila na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i to na Kolegiju za lingvistiku i na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru na Kolegiju za lingvistiku. 2010. godine postaje doktorica nauka. Na Univerzitetu Džemal Bijedić je prodekanica za nastavu.
Cvitanović Lidija (HDZ 1990)
Anđelić Mara ( HDZ 1990)
Saradžić Vesna (SDP) je rođena 14. 2. 1962. godine. Po zanimanju je diplomirana komparativistica. Rukovoditeljica je Gradske biblioteke u Konjicu i tajnica Instituta za jačanje demokracije u Konjicu.
Tadić-Jakovljević Ana-Marija (DF) je rođena 7.12. 1976. godine . Završila je Filozofski fakultet, Sveučilišta u Mostaru. Trenutno je doktorantica na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru.

Zastupnice u Skupštini Posavske županije

U Skupštinu Posavske županije je izabrano pet žena:
Ćulap Nada (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 12. 5. 1967. godine. Završila je Ekonomski fakultet i stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Radila je 10 godina u HP Mostar.
Vukić Ružica (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je direktorica Opće bolnice Orašje.
Leovac Anka (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je magistrica i inženjerka agroekonomike.
Oršolić Marija (HDZ 1990) je predsjednica kluba zastupnika HDZ 1990.
Vincetić Kristina (HDZ 1990)

Zastupnice u Skupštini Tuzlanske županije

U Skupštinu Tuzlanske županije je izabrano osam žena:
Lugavić Jasmina (SDA) je rođena 26. 4. 1980. godine. Diplomirana je pravnica, zaposlena je u RMU „Banovići“. Članica je Asocijacije žena OO SDA Banovići.
Kahrimanović Azra (SDA) je rođena 2.10. 1977. godine. Diplomirana je pravnica, zaposlena je u RMU „Banovići“. Članica je Asocijacije žena OO SDA Banovići.
Šiljegović Narcisa ( SDA) je rođena 1969. godine. Završila je Medicinski fakultet u Tuzli. Specijalizirala je ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetsko – kliničkom centru u Tuzli. Zaposlena je u Domu zdravlja u Živinicama.
Hodžić Amila (SDP) je završila Ekonomski fakultet- smjer Financije i računovodstvo u Tuzli. Zaposlena je u privatnom poduzeću „Mapex“ d.o.o. Živinice.
Aljukić Nerminka (SBB) je rođena 9.12.1965. godine. Završila je Medicinski fakultet u Tuzli, nakon čega počinje raditi na Klinici za psihijatriju, UKC Tuzla. Zvanje specijalistice neuropsihijatrije stiče 2000. godine. Magistrirala je 2013. god. u oblasti ratne psihotraume, a početkom 2014.god. stiče počasno zvanje Primarus. Trenutno radi u sklopu Odjeljenja za socijalnu psihijatriju. Voditeljica je tima Psihijatrijske klinike za kadaveričnu transpantaciju, te voditeljica Kabineta za psihogerijatriju.
Vuković Lejla (SBB) je zaposlena kao učiteljica u OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“.
Avdić Nedžada (DF) je rođena 1965. godine. Po struci je diplomirana pravnica.
Didik Sarajlić Lejla (DF) je završila Filozofski fakultet u Sarajevu, profesorica je francuskog jezika i književnosti.

Zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojske županije

U Skupštinu Zeničko-dobojske županije izabrano je sedam žena:
Sarajlić-Spahić Selvedina (SDA) je liječnica medicine, specijalistica obiteljske medicine, direktorica Doma zdravlja Zenica i predsjednica Asocijacije FATMA ZDK-a.
Drnda-Čičeklić Emira (SDA) je ginekologinja i direktorica Doma Zdravlja Maglaj.
Ugarak Meldina (SBB) je rođena 10. 3. 1982. godine. Magistrica je menadžmenta, trenutno je zaposlena u gospodarskom društvu „Ugarak produkt“ kao PR menadžerica.
Delibašić Naida (SBB) je rođena 26.2. 1989. godine. Studentica je Fakulteta zdravstvenih studija, Univerziteta u Sarajevu.
Jupić Amra (SBB) je rođena 1970. godine. Po struci je diplomirana psihologinja.
Imamović Lejla (DF) je rođena 7. 10. 1973. godine. Završila je Pravni fakultet, Univerziteta u Sarajevu, trenutno je nezaposlena.
Subašić Draženka (DF) je rođena 8.9. 1977. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Jedna je od osnivačica Demokratske fronte BiH.
Zastupnice u Skupštini Sarajevske županije

U Skupštinu Sarajevske županije izabrano je sedam žena:

Omerbegović Mersiha (DF) je rođena 1968. godine. Diplomirana je ekonomistica.
Avdibegović Neira (DF) je rođena 1986. godine. Magistrica je menadžmenta.
Kerla Bibija (DF) je rođena 1959. godine. Ekonomska je tehničarka.
Babić Ana (SBB) je profesorica pjevanja. Završila je Muzičku akademiju, Odsjek – solo pjevanje. 1994. godine se uključuje u nastavno-umjetnički proces Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, kao suradnik na predmetu Glas. Krajem 2007. godine Nastavno-umjetničko vijeće Akademije scenskih umjetnosti Univerzitet Sarajevo Anu Babić promiče u zvanje izvanrednog profesora.
Filipović Selma (SBB) je prva žena doktorica nauka u oblasti veterinarske kirurgije u Bosni i Hercegovini. Obavlja funkciju šefice Katedre za kirurgiju i prodekanice za ljudske resurse.
Srna Bajramović Segmedina (SDP) je rođena 5.1. 1973. godine. Završila je Fakultet Političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje diplomirane novinarke. Po zanimanju je novinarka koja je duži vremenski period angažirana u različitim RTV projektima.
Ćudić Sabina (Naša stranka) je rođena 17. 4. 1982. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka. Potpredsjednica je Naše stranke.
bljesak.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar