Najviše zastupnica u skupštinama svih županija dolazi iz medicinske struke

Najviše zastupnica u skupštinama svih županija dolazi iz medicinske struke

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE su u ovom razdoblju objavljivali kratke biografije žena koje su izabrane u parlamente…

Pročitajte više