NAPOMENA POLJOPRIVREDNICIMA

NAPOMENA POLJOPRIVREDNICIMA

Općina Prozor – Rama je, zajedno sa Udrugom „Eko plod“ i Agencijom za lokalni razvoj, početkom srpnja objavila Javni poziv za odabir korisnika za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.

Na području općine Prozor-Rama planira se podizanje novih nasada šljive kao i revitalizacija postojećih. Općina će financijski podržati podizanje šljivika površine 0,1 – 0,2 ha po korisniku.  Podrška odabranim korisnicima/cama projekta biti će kako slijedi:

Općina će osigurati sredstva za:

– Nabavku sadnica šljive,

– Analizu tla,

– Praćenje projekta.

 

Udruga „Eko plod“ vršit će operativni dio projekta kroz:

– prijem prijava od strane poljoprivrednika,

– davanje savjetodavnih usluga (radionice, predavanja, rad na terenu),

– Praćenje sadnje,

– Pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.

 

Projektom će koordinirati i upravljati Agencija za lokalni razvoj.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe sa područja općine Prozor-Rama koji su spremni vlastitim učešćem sudjelovati u podizanju od 0,1 – 0,2 ha nasada šljive po korisniku/ci.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen. Pri sačinjavanju rang liste po ovom javnom pozivu  posebno će se vrednovati kandidati kojima je poljoprivreda važan izvor prihoda.

 

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u prostorijama  Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice u Prozoru).

 

Rok za prijavu je do 01.09.2017.

 

Općina Prozor – Rama

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar