Natječaj za prijem studenata u studentski dom “Ivan Merz” Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih

Natječaj za prijem studenata u studentski dom “Ivan Merz” Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”, vrši prijem studenata u novootvoreni muški studentski dom:

GLAVNE ODREDBE

• Prijaviti se mogu samo studenti na redovitom studiju.
• Uzorno ponašanje za vrijeme sve četiri godine srednje škole (navedeno u svjedodžbi).
• Socijalne prilike, ozbiljnost i redovitost studija.

POTREBNI DOKUMENTI

• Popunjena prijavnica za prijem u Dom (obrazac prijave se nabavlja u Centru za mlade, Gatačka 18, 71 000 Sarajevo ili na web stranici: www.mladicentar.org).
• Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.
• Zamolba s kratkim životopisom.
• Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2014/2015. godini, s prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja s dotičnog Fakulteta).
• Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.
• Ovjerena kućna lista.
• Potvrda o primanjima obitelji: potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).
• Potvrdu o stupnju invalidnosti izdanu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)
• Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.
• Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre – ukoliko studira izvan mjesta boravišta.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se isključivo od 11.08. do 01. 09. 2014. godine

Prijave slati na adresu:
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”
Gatačka 18
71 000 Sarajevo

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 033/788-405, 033/ 788 – 406 i 063/488 – 873 ili e-mail adresu[email protected]

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na slijedeću poveznicu:OBRAZAC PRIJAVE ili izravno u Centru za mlade.

Komisija za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na web stranici Centra za mladewww.mladicentar.org.

P.S. Obrazac za prijavu je potrebno popuniti, isprintati i poslati zajedno poštom zajedno sa gore navedenom dokumentacijom.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar