Novac se ne ulaže tamo gdje postoji nesigurnost

Novac se ne ulaže tamo gdje postoji nesigurnost

Ako smo već jednoj vrsti kreditnog ropstva, vjerojatno ćemo biti primorani da prodamo javna poduzeća kao što su Elektroprivreda i Telekom, a ta sredstva će otići na socijalne izdatke, kazao je za TV1 bivši premijer Vlade FBiH, ekonomista Nikola Grabovac.

Dodaje da privatizacija u BiH uopće nije provedena u cilju privatizacije. Vidimo da su privredni subjekti paraleleno s tim ukinuti i rasformirani a radnici pušteni na ulice.

On je istako da standard građana Bosne i Hercegovine neće biti bolji još za dugo vremena i to najmanje za deset ili petnaest godina ukoliko se ne dese neki tektonski poremećaji.

“Kapitalizam je postao toliko krvoločan. On je postao toliko pljačkaški da je spreman rušiti države da bi se pohlepno došlo do kapitala”, dodao je Grabovac. Mišljenja je da takav sistem mora otići sa svjetske scene da je odigrao svoju ulogu u zadnjih tristo godina, jer njegova filozofija življenja je isključivo interes profita.

On dodaje da mnogi kapitalistički teoretičari predviđaju likvidaciju do četiri do pet milijardi  ljudi kako bi preostali mogli lagodno da žive.

“Vidimo da se djelom takva politika ostvaruje kroz silne sukobe i migracije”, kaže Grabovac.

Smatra da je ekonomski problemu u BiH ne mogu rješiti za to što ne postoji politička monolitnost. Problem nezaposlenosti u BiH jeste u tome što su uništene fabrike, da bi kapitalistički svijet i njihove fabrike imale prostora za ivoz a nama su namjenili uvoz jeftine radne snage iz BiH, smatra Grabovac.

Dodaje da je razlog nedolaska stranog kapitala u BiH mnogostruk. Mišljenja je da niko pametan ne može uložiti novac u ovakvu nesigurnost i neizvjesnost.

(Vijesti.ba)

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar