Nove dozvole za proizvodnju struje dobila poduzeća u Mostaru, Neumu, Čapljini i Rami

Nove dozvole za proizvodnju struje dobila poduzeća u Mostaru, Neumu, Čapljini i Rami

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na redovitoj sjednici održanoj u četvrtak izdala je pet dozvola za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva: ‘Romić’ vlasnik Ivan Romić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, ‘Praha’ d.o.o. Žepče, ‘OD SE Solar 1-2’, Hadžići, vlasnik Mirsad Hrbat iz Sarajeva, ‘Judik’ d.o.o. Neum i ‘Polaritet’ d.o.o. iz Mostara. 

 

Dozvola za rad za proizvodnju za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE izdana je podnositeljima zahtjeva: ‘Lazine’ vlasnik Pero Borovac iz Čapljine, ‘Babić-Commerce’ d.o.o. Prozor-Rama, za dvije solarne fotonaponske elektrane na području općine Prozor-Rama i ‘S elektro’ d.o.o. Bosanski Petrovac za četiri solarne fotonaponske elektrane na području općine Bosanski Petrovac

 

Također, donesena su rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva ‘Pero’ Zenica d.o.o., solarna fotonaponska elektrana ‘SE Pero 3’ i ‘Ecco energy’, vl. Vlatko Malić, iz Čapljine, solarna fotonaponska elektrana ‘Ecco energy 2’.

 

U postupak opće rasprave upućena su tri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva: ‘Malucanović’ d.o.o. Rakitno – Posušje, ‘BV Sunce’ d.o.o. iz Mostara i ‘Bratstvo’ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje. Uz njih i dva nacrta dozvola za rad za proizvodnju za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva: Samostalna obrtnička radnja ‘Ljučica’ vlasnik Mario Jukić iz Posušja i Proizvodnja električne energije ‘Elektro ID’, vlasnik Izet Dubravac iz Tešnja.

U opću raspravu upućen je i Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-a, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnositelja zahtjeva ‘HIFA-OIL’ d.o.o. Tešanj

 

Zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici ferk.ba, ostavljena je mogućnost za dostavljanje pisanih komentara na navedene nacrte do 5.2.2021. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected] Po žalbama kupaca na akte koje je donijelo J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je donio dva rješenja.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar