NOVI TURISTIČKI PROJEKT ZA OPĆINU PROZOR-RAMA – RAMA UKLJUČENA U PROJEKT VIA DINARICA

NOVI TURISTIČKI PROJEKT ZA OPĆINU PROZOR-RAMA – RAMA UKLJUČENA U PROJEKT VIA DINARICA

Veliki međunarodni projekt Via Dinarica je koncept koji povezuje sedam država i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do sjeverne Albanije. Srce ove „mega staze“, slične stazama Via Alpina i Apalači, je u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ovaj projekat je inicijativa USAID-a i UNDP-a, koji se fokusira na dio Via Dinarice u BiH i koji se provodi u saradnji sa lokalnim partnerima. Osmišljena je sa sveukupnim ciljem da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.

Via Dinarica je platforma koja služi za promociju i razvoj lokalnih zajednica i malih poduzeća aktivnih na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou u oblasti ugostiteljstva, usluga i turizma, kao i poljoprivrede i kulturnog nasljeđa.

Cilj projekta je uspostava koridora Via Dinarica, sa svoje tri glavne staze – bijelom, zelenom i plavom – kao turističkog proizvoda lokalnih zajednica koje tu žive i njime upravljaju, a koji osigurava održive prihode širokom spektru aktera. U svrhu postizanja ovog cilja, projekat Via Dinarica će:

  • Procijeniti i mapirati sve tri staze Via Dinarice u BiH;
  • Unaprijediti turističku infrastrukturu i ojačati kapacitete pružatelja turističkih usluga duž staza;
  • Promovirati, tržišno plasirati i ojačati identitet Via Dinarice u državi i inostranstvu; i
  • Podržati uspostavu partnerskih mreža i saradnju među relevantnim akterima duž staza Via Dinarice u BiH, kao i sa višim organima vlasti.

Uključivanjem općine Prozor – Rama, zajedno sa još 19 općina, otvaraju se nove mogućnosti za turistički sektor u ovoj općini.

„Zahvaljujemo se USAID-u I UNDP-u što su općinu Prozor – Ramu uključili u ovaj vrijedni međunarodni projekt. Nastojati ćemo biti dobri partneri kako bismo poboljšali cijeli projekt Via Dinarica, te kako bismo poboljšali turističke kapacitete u našoj općini“, rekao nam je načelnik, dr. Jozo Ivančević.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar