Obavijest za pribavljanje rješenja o odobrenu za rad obavljanja djelatnosti za            vrijeme manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi

Obavijest za pribavljanje rješenja o odobrenu za rad obavljanja djelatnosti za vrijeme manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije  Općine Prozor-Rama obavještava sve fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti ugostiteljskom, trgovinskom i drugom uslužnom djelatnosti za vrijeme manifestacija, blagdana, sajmova i prigodnih priredbi da su, sukladno Zakonu, obvezni pribaviti odobrenje za rad od nadležne općinske službe. Cilj je suzbiti rad bez  rješenja o odobrenju za rad,  smanjiti opasnost od trovanja ljudi higijenski neispravnom hranom kao i od zaraznih bolesti  koje se mogu prenositi istom.

Zakonom o ugostiteljskoj, trgovinskoj djelatnosti i Zakonom o obrtu propisano je da djelatnost mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje ispunjavaju propisane uvjete za određenu djelatnost.

Neposjedovanje rješenja o odobrenju za rad biti će sankcionirano i od strane nadležne inspekcije bit će zabranjeno obavljanje djelatnosti bez odobrenja za rad.

Sve dodatne informacije vezane za pribavljanje odobrenja za rad mogu se dobiti u Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije  Općine Prozor-Rama ili na telefom; 036/771- 919 ili 771-921.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar