Objavljen natječaj za dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera

Objavljen natječaj za dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera

Općina Prozor-Rama raspisala je dana 28. 4. 2014. godine Javni natječaj za „Dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera u Općini Prozor-Rama". Natječaj je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 33, stranica 111. Procijenjena ukupna vrijednost radova bez PDV-a iznosi 2.000.000,00 KM. Rok za završetak radova je 240 kalendarskih dana od uvođenja u posao. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Rok za prijavu ponuda je 28. 05. 2014. godine do 12.00 sati.
 
Radi se o radovi koji sadrži sljedeće radove: pripremne radove, zemljane radove, nabavu i ugradnju vodovodnih cijevi, betonske i AB radovi, radovi na izradi kućnih priključaka za vodovod, radovi na sanaciji, izradi vodomjernih okana i ostalih radovi prema tenderskoj dokumentaciji. Radi se prvenstveno o izgradnji sekundarne mreže i tri vodospreme po slijedećim naseljima:

 

A) IZGRADNJA SEKUNDARNE MREŽE NASELJA:

1.Varvara L= 1700 m
2.Rumboci L= 4000 m
3.Jaklići L= 2100 m
4.Ploča L = 700 m
5.Mluša L= 400 m
6.Kovačevo Polje L= 2800 m

B) IZGRADNJA VODOSPREMA:

1. VSP „Jaklići 2" V=200 m³
2. VSP"Mluša" V= 150 m³
3. VSP"Kovačevo Polje" V=150m³

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar