Odbijanjem žalbe stvoreni uvjeti za potpisivanje ugovora za rekonstrukciju vodovoda Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala

Odbijanjem žalbe stvoreni uvjeti za potpisivanje ugovora za rekonstrukciju vodovoda Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala

Ovih dana je razriješena žalba koju je uputio JV HERING – ECCON INŽENJERING na ranije donesenu odluku o izboru ponuditelja za provođenje projekta: Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda i izgradnja vodoopskrbnog sustava Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala. Žalba ponuditelja  odbijena je od strane Ureda za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini.

Naime, 03.06.2016. na Portalu javnih nabavki općina Prozor – Rama je objavila Obavještenje o nabavi kojim je zapravo pokrenula proceduru javne nabavke kojom je za cilj izvršiti izmjenu postojećeg azbest cementnog cjevovoda od Krča do Ometala, te izgraditi glavnu i sekundarnu vodovodnu mrežu za naselja Družinovići, Šlimac, Lapsunj i Ometala. Nakon provedene procedure javne nabavke za najpovoljnijeg izvođača izabran je konzorcij kojega čine „Putovi“ doo Grude, „Livnoputovi“ doo Livno i JKP „Vodograd“ doo Prozor – Rama. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donesena je 12.9.2017. Takvom odlukom nije bio zadovoljan ponuditelj JV HERING – ECCON INŽENJERING te je uputio žalbu Uredu za razmatranje žalbi u BiH. Ured je žalbu ocijenio neosnovanom.

Time su stečeni uvjeti da se sa predmetnom izgradnjom nastavi. Predstojeći zimski period bit će prigoda odabranim izvođačima da izvrše sve pripreme kako bi početkom iduće građevne sezone što spremnije pristupili izvođenju radova na izmjeni azbest cementnog cjevovoda Krča – Ometala, te izgradnja vodovoda za spomenuta naselja.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar