Odluka o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi

Odluka o potpori osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi

Članak 1.
Predmet i model potpore:
Odobrava se potpora osnivanju i razvoju malih stočarskih farmi na području općine Prozor – Rama po slijedećem modelu:

Subvencioniranje kamate na kredite za svrhu osnivanja i razvoja malih stočarskih farmi. Prihvatljivi su krediti koji se u navedene svrhe odobravaju uz potporu IFAD-a ili krediti drugih institucija sa subvencijom identičnoj kamati po kreditima uz potporu IFAD-a.

 
Članak 2.
 
Visina potpore:
Najviše u visini kamate na kredite za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi za kredite do 20.000,00 KM za fizičke osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a do 30.000,00 KM za poduzeća i zadruge, uz slijedeće elemente kredita:
– subvencionirani period otplate najviše 5 godina, uz grace period do 12 mjeseci,
– subvencionirana kamata najviše do visine kamate po kreditima koji se odobravaju uz potporu IFAD-a, odnosno do visine kamatne stope od 8%.
Uvjeti korištenja poticajnih sredstava iz članka 1. ove Odluke detaljnije će se urediti u Javnom pozivu.
Članak 3.
 
Za pripremu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva sa kriterijima raspodjele novčane potpore za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi i za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.
 
Članak 4.
 
Sa odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o korištenju sredstava potpore za osnivanje i razvoj malih stočarskih farmi na području općine Prozor – Rama.
 
 
Članak 5.
Sredstva za namjenu poticanja iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Prozor – Rama za 2015. godinu sa pozicije realizacija Strategije razvoja poljoprivrede.
 
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar