Održan 8. izvještajno-izborni Sabor HVIDR-a HVO Rama-Prozor

Održan 8. izvještajno-izborni Sabor HVIDR-a HVO Rama-Prozor

Dana 14. prosinca 2016. godine održan je 8. Redovni izvještajno-izborni Sabor HVIDR-a HVO podružnica Rama-Prozor.
Intoniranjem himne hrvatskog naroda Lijepa naša i minutom tišine svim poginulim i umrlim bojovnicima započela je sjednica Sabora .
Nazočni članovi HVIDR-e sukladno odredbama Statuta usvojili su Poslovnik o radu i izabrali radna tijela Sabora.
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Udruge HVIDR-a Rama-Prozor Marko Dedić je podnio izvještaj o radu podružnice u proteklom periodu kao i financijsko izvješće, koji su jednoglasno usvojeni.

Delegati su jednoglasno ponovo izabrali Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Rama-Prozor:
Marko Dedić – predsjednik Udruge HVIDR-a Rama-Prozor
Marko Bešker – dopredsjednik Udruge HVIDR-a Rama-Prozor
Jozo Grozdić
Stipo Ćališ
Zoran Antunović
Članovi Nazornog odbora Udruge HVIDR-a Rama-Prozor:
Marko Bošnjak – predsjednik Nadzornog odbora HVIDR-a Rama-Prozor
Jure Milošević
Petar Baketarić
Za glavnog Tajnika Udruge HVIDR-a Rama-Prozor ponovo je izabran
Zoran Antunović – Glavni Tajnik
Poslije proglašenja izbora novi predsjednik Udruge HVIDR-a Rama-Prozor
Marko Dedić pozdravnim govorom se zahvalio članovima na ponovnom izboru.
Pod točkom razno nazočni članovi HVIDR-a su raspravljali o općem stanju i radu Udruge kao i o budućim zadacima koje bi Udruga trebala da uradi.
Nakon završetka sabora članovi udruge su nastavili sa druženjem u prostorijama HVIDR-a Rama-Prozor.

HVIDRA Rama-Prozor

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar