Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

U četvrtak, 21. ožujka 2019. godine održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama, na kojoj se raspravljalo o:

– Prijedlogu Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana
općine Prozor – Rama,
– Prijedlogu Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti neketnina,
– Prijedlogu Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Žalbene komisije Općinskog vijeća,
– Prijedlogu Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekreninama za područje K.O. Gmići,
– Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.-31-12-2018.godine sa Izvjećem o izvršenju rezerve,
– Izvješće o radu Općinskih službi za upravu u 2018. godini:
a) Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
b) Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP-e i katastar nekretnina,
c) Služba Opća uprava i društvene djelatnosti,
– Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red u 2018.godini,
– Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju u 2018.godinu,
– Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2018. godinu,
– Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2018.godini,
– Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama:
a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Agencije za lokalni razvoj,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika, Općinskog vijeća – osnivača, koji vrši ovlasti
Skupštine Agencije za lokalni razvoj,

Poslušajte izvještaj Radio postaje Rama:

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar