• Održana 33. sjednica OV Prozor-Rama na kojoj je 7 vijećnika (HDZ BiH, RDS i HSP BiH) bilo protiv točke o besplatnom prijevozu građana općine
  • Održana 33. sjednica OV Prozor-Rama na kojoj je 7 vijećnika (HDZ BiH, RDS i HSP BiH) bilo protiv točke o besplatnom prijevozu građana općine
  • Održana 33. sjednica OV Prozor-Rama na kojoj je 7 vijećnika (HDZ BiH, RDS i HSP BiH) bilo protiv točke o besplatnom prijevozu građana općine

Održana 33. sjednica OV Prozor-Rama na kojoj je 7 vijećnika (HDZ BiH, RDS i HSP BiH) bilo protiv točke o besplatnom prijevozu građana općine

Održana je 33 sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama u četvrtak, 28. Studenoga 2019. godine na kojoj su prilikom usvajanja Dnevnog reda vijećnici HDZ BiH, RDS i HSP BiH bili protiv točke o besplatnom javnom prijevozu za sve građane općine.

Na 33. Sjednici OV Prozor-Rama raspravljalo se o Nacrtu proračuna općine za 2020. godinu, o Prijedlogu Programa individualne komunalne potrošnje – prijevoz  građana na području općine Prozor – Rama za 2020.godinu, Prijedlogu Odluke o organiziranju i financiranju besplatnog  prijevoza  građana na području općine Prozor – Rama, informaciji o stanju lova i ribolova na području općine Prozor – Rama, te kao i uvijek pitanje i inicijative vijećnika.

Na početku sjednice, tijekom usvajanja Dnevnog reda oporbeni vijećnici (HDZ BiH, RDS, HSP BiH ) su bili za skidanje 4. točke u kojoj je bio Prijedlog Odluke o organiziranju i financiranju besplatnog prijevoza građana na području općine Prozor – Rama. Time se pokazalo da su protiv besplatnog prijevoza za sve građane općine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar