Održana 34.sjednica Vlade HNŽ

Održana 34.sjednica Vlade HNŽ

Na jučerašnjoj 34. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije provela je raspravu  o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačko – neretvanske županije, te zadužila Ministarstvo  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se do sljedeće sjednice, kada će se Vlada izjasniti o ovom Prijedlogu Zakona, očituje o prijedlozima i primjedbama istaknutim tijekom rasprave.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o zaštiti prirode kojim se uređuju mjerodavnosti tijela koja vrše poslove zaštite prirode.

Vlada je, također, usvojila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih.

Raspravljajući o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima HNŽ, Vlada je usvojila Zaključak kojim je obvezala Ministarstvo unutarnjih poslova da pristupi izradi novog Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko – neretvanske županije.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je usvojila više odluka koje su preduvjet  isplate plaća i drugih obveza iz Proračuna HNŽ za mjesec studeni 2016. godine.

Raspravljajući o Izvješću o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. do 30.9. 2016. godine, zaključeno je kako su nizom poduzetih mjera, uštedama i racionaliziranjem troškova stabilizirane financije, te stvoreni preduvjeti da se sve obveze iz Proračuna servisiraju u planiranim rokovima.

Vlada je, također, zaključila da se rasprava i konačna odluka o prihvaćanju  Odluke za nabavu poslovnog prostora hotela ”Ero”, zbog potrebe dodatnih konzultiranja, odloži za neku od sljedećih sjednica.

Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o odabiru projekata za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2016. godinu s pozicije „Financiranje projekata socijalne politike“ u iznosu 50.000,00 KM, te Odluku o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2016. godinu s pozicije „Grant javnim kuhinjama“ u iznosu 75.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila odluke o odobravanju novčanih sredstava za pokrivanje troškova obilježavanja značajnih datuma, troškova obilježavanja manifestacija dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te troškova izgradnje spomen obilježja u iznosu 17.000,00 KM. Također, usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje 12 pripadnika braniteljske populacije, u iznosu 30. 000,00 KM.

Upravi za prognanike i izbjeglice Vlada je dala suglasnost za odabir korisnika donacija s pozicije „pomoć povratnicima Anex 7“ u iznosu 125.000,00 KM, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade HNŽ.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar