Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na danas održanoj 36. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana Općine Prozor-Rama i Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period 2015. – 2020. godine.

Raspravljalo  se o izgradnji Trga za javno okupljanje u centru Prozora, uz prijedlog da Trg bude trg svih građana na kojem neće biti vjerskih i nacionalnih obilježja, što je i prihvaćeno.

Također je prihvaćen i Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta Regulacijskog plana Pograđe i Šćit za period 2014. – 2020. godine.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju mjesnih zajednica nije dobio potporu vijećnika, te nije usvojen. Vijećnici, također, nisu usvojili Izvješće o realizaciji Strategije razvoja Općine Prozor-Rama za 2016. godinu, kao ni Operativni plan realizacije Strategije razvoja Općine Prozor-Rama za 2016.godinu.

Vijećnici su prihvatili prijedlog da se rok za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata produži do kraja tekuće godine.

Vijećnici su usvojili Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području Općine Prozor-Rama u sezoni 2015/2016.

Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u Općini Prozor-Rama i Informacija o izvršenom deminiranju , trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području Općine vijećnici su primili na znanje.

Proračunski korisnici Eko-plod, Sportsko-rekreacijski savez i Dobrovoljno- vatrogasno društvo podnijeli su Informaciju o utrošku proračunskih sredstava u 2014. i 2015. godini.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja Kate Mijatović na dužnost Općinskog javnog pravobranitelja na period od četiri godine.

Pred sam završetak, sjednicu su napustili vijećnici HDZ-a, ali budući je postojao kvorum, sjednica je održana do kraja, dok je  iduća sjednica najavljena  koncem srpnja tekuće godine.

Radio Rama

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar