Općina Prozor-Rama  nastavlja i u 2021. godini s potporom roditeljima za novorođenu djecu do 2.000 KM

Općina Prozor-Rama nastavlja i u 2021. godini s potporom roditeljima za novorođenu djecu do 2.000 KM

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja će biti održana u srijedu 24. veljače 2021. naći će se i prijedlog o jednokratnoj novčanoj potpori roditeljima za novorođenu djecu.

Jednokratna potpora će iznositi:

1.000,00 KM (tisućukonvertebilnihmaraka) za prvo,

1.500,00 (tisućupestokonvertabilnihmaraka) za drugo i

2.000,00 (dvijetisućekonvertabilnihmaraka) za treće i svako sljedeće  novorođeno dijete u 2021.godini rođeno na prodručju HNŽ/K  koje ima prijavljeno prebivalište na području općine Prozor – Rama te ukoliko jedan od roditelja djeteta ili samohrani roditelj, ima prijavljeno prebivalište i stvarno boravi na području općine Prozor – Rama, i to u trajanju od najmanje dvije godine do stupanja na snagu ove Odluke.

U 2020. godini isplaćeno 162.900 KM potpore roditeljima za novorođenu djecu

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar